18/09/2014

De arteriële hypertensie (HTA) is vandaag een groot probleem voor de volksgezondheid. Het is de chronische aandoening die het vaakst voorkomt en ze treft bijna 2 miljoen mensen in België, dit is ongeveer één op de vijf. De leeftijd is een risicofactor voor HTA, en door de vergrijzing van de bevolking en de evolutie van onze levenswijze, zou dit cijfer kunnen oplopen tot 3 miljoen personen in 2025 (de Belgische Cardiologische Liga). HTA is een van de belangrijkste risicofactoren voor cardiovasculaire ziektes, de voornaamste doodsoorzaak in België (45% van de overlijdens). Een bijzonderheid van HTA is dat er in het begin nauwelijks symptomen zijn. Dit is een belangrijke factor die verklaart waarom de patiënten hun behandeling niet volgen zoals het hoort of er vroegtijdig de brui aan geven (Hungin, 1999, Kyngas et Lahdenpera, 1999, Vlasnik et al, 2005, Jin et al, 2008). Meerdere studies tonen overigens aan dat HTA een van de aandoeningen is, waarvoor de therapietrouw het laagst is. Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze aandoening de voornaamste oorzaak is van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit (Osterberg et Blaschke, 2005, Sarradon-Eck et al, 2008). Een gebrekkige therapietrouw kan echter niet alleen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, maar zorgt ook voor een verspilling van financiële middelen (Morgan, 2001, Ho el al, 2009, Iuga et McGuire, 2014). Het is de bedoeling van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om de kenmerken te bestuderen van de leden die gebruik maken van antihypertensiva (AHT), zodat we eenoverzicht krijgen van hun tenlasteneming. Arteriële hypertensie is een van de voornaamste risicofactoren voor hart- en vaatziekten (de voornaamste doodsoorzaak in België). Het is dus van fundamenteel belang dat absoluut voorrang wordt gegeven aan preventie, opsporing, behandeling en controle van deze chronische aandoening. Om hypertensie te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om gezonde leefgewoonten aan te nemen, zoals weinig zout eten, veel fruit en groenten eten, kiezen voor onverzadigde vetten, zeker niet roken of stoppen met roken, weinig alcohol consumeren, op gewicht blijven, genoeg bewegen of regelmatig sporten, stress vermijden, goed slapen. Arteriële hypertensie is een aandoening met weinig of geen symptomen in de aanvangsfase. Het is dus noodzakelijk om de eigen bloeddruk op geregelde tijdstippen te meten - het enige middel om hypertensie op te sporen - en als het bestaan ervan ontdekt wordt, om de bloeddrukwaarden terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau door de eigen leefgewoonten te veranderen. Wanneer die wijzigingen niet volstaan, dan is het mogelijk dat een behandeling met geneesmiddelen voorgeschreven wordt. Om doeltreffend te zijn, moet die behandeling doorlopend, in de juiste dosering, en zonder ophouden gevolgd worden (tenzij de arts daar anders over oordeelt). In het tegenovergestelde geval, dreigen er grote gezondheidsproblemen te ontstaan zoals medische verwikkelingen, cardiovasculaire problemen (een infarct, hartinsufficiëntie,…), waardoor de levenskwaliteit van de patiënten daalt en we geconfronteerd worden met een verspilling van de geldmiddelen. Als de patiënt zich niet houdt aan zijn behandeling met antihypertensiva, dan is dat nefast voor de gemeenschap en voor het stelsel van de gezondheidszorg. Hoe evident dat ook moge zijn,meerdere studies hebben aangetoond dat arteriële hypertensie een van de aandoeningen is waarvoor de therapietrouw bij de patiënten het laagst is. Het is dus geen wonder dat ze de voornaamste oorzaak is van cardiovasculaire ziektes en sterfgevallen. Uit de studie kon een reeks factoren afgeleid worden - die gewoonlijk geciteerd worden in de literatuur - als zijnde van die aard dat ze bijdragen tot de non-compliance, namelijk deleeftijd, het geslacht, het aantal nevenaandoeningen, de kostprijs van de geneesmiddelen ten laste van de patiënt en het soort AHT-klasse. Het is dus van fundamenteel belang dat grote aandacht wordt besteed aan deze risicofactoren voor de non-compliance.