01/12/2016
Welke gezondheidsprofessionals verzorgen onze kinderen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na in het tweede luik van de KidOscope, onze barometer voor de gezondheid van kinderen.

Referentiearts voor elk kind onder de 2 jaar

Tijdens de eerste 2 levensjaren gaan de kleine Belgen natuurlijk regelmatig naar de dokter: 36% ziet enkel een pediater, 35% gaat bij de pediater en de huisarts en 15% alleen bij de huisarts. Verontrustender is dat 1 op de 7 baby’s noch een huisarts, noch een pediater ziet. Bij gezinnen met de verhoogde tegemoetkoming (lage inkomens, gehandicapten, enz.) of eenoudergezinnen is het nog erger: 1 op de 5 baby’s heeft geen referentiearts. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook voor een referentiearts voor elk kind onder de 2 jaar. Die kent de medische geschiedenis van het kind en de gezinssituatie, waardoor hij makkelijker chronische of ernstige ziektes kan opsporen en ouders niet onnodig naar de spoeddienst moeten hollen.

Geen referentiearts? Minder vaak gevaccineerd

Het belang van een referentiearts wordt nog duidelijker als we de opvolging van baby’s onder de loep nemen. Wat blijkt? 66% van de baby’s zonder referentiearts werd gevaccineerd tegen het rotavirus, terwijl het vaccinatiepercentage 87% is bij baby’s met een vaste pediater of huisarts. Nog een ander voorbeeld? 1 op de 3 baby’s wordt minstens één keer per jaar verzorgd op de spoeddienst. Dat is veel en de kans is groot dat dit cijfer deels te wijten is aan het gebrek aan een referentiearts (ouders gaan naar de spoed omdat ze geen vaste pediater of huisarts hebben).

Meer info? Ontdek alle resultaten in onze volledige studie: PDF-pictogram1_op_de_7_babys_niet_opgevolgd_door_pediater_of_huisarts_1216.pdf
 
 

 

Raadpleeg de persberichten