11/12/2020
Brussel

mutlibres.png

 

Voor de berekening van de uitkering van leden die langdurig ziek zijn, zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM voortaan dezelfde applicatie gebruiken. Vertegenwoordigers van beide ziekenfondsen ondertekenden daarover een samenwerkingsovereenkomst. Door op het vlak van informatica de handen in elkaar te slaan, kunnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM inzetten op een nog betere dienstverlening.

 

Wie langdurig ziek is, krijgt een vervangingsinkomen. De berekening van dat inkomen is een complexe aangelegenheid. Om het juiste bedrag te bepalen, moeten ziekenfondsen elke maand heel wat gegevens verzamelen en verwerken van zowel de leden die recht hebben op een ziekte-uitkering als van de werkgevers van die leden. Voor leden, die zich vaak in een kwetsbare situatie bevinden, is het uiteraard van het grootste belang dat hun ziekte-uitkering op tijd op hun rekening komt.

State-of-the-art-technologie

Met een almaar toenemend aantal langdurig zieken en een wetgeving die steeds complexer wordt, hebben de ziekenfondsen nood aan state-of-the-art-technologie om de ingewikkelde berekeningen te maken. ‘In plaats van elk apart onze applicaties te ontwikkelen, kiezen wij er nu voor om een gezamenlijke motor te gebruiken’, zegt Bernard Geubelle, adjunct-directeur-generaal bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. ‘De noden op dit vlak zijn voor onze beide ziekenfondsen dezelfde. Het heeft geen zin om op verschillende plaatsen het warm water uit te vinden.’

Concreet zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM voortaan dezelfde applicatie gebruiken om de ziekte-uitkering te berekenen. Het akkoord dat beide ziekenfondsen met elkaar sloten, gaat zelfs nog een stap verder. Ook in de toekomst zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM bestaande of nieuwe informatica-toepassingen met elkaar delen.

Eigen dienstverlening

‘Het gaat steeds om backoffice-processen die voor alle ziekenfondsen dezelfde zijn’, zegt Ingrid Fleurquin, algemeen directeur Ziekteverzekering bij CM. ‘Uiteraard blijven de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM in hun dienstverlening – in de frontoffice - hun eigen accenten leggen. De manier waarop ziekenfondsen met hun leden in contact treden, de persoonlijke service die ze hen aanleveren of de tools die ze hen aanreiken, behoren tot het DNA van elk afzonderlijk ziekenfonds. Onze leden kunnen dus op dezelfde uitstekende dienstverlening blijven rekenen die ze van hun ziekenfonds gewoon zijn. Er worden tussen beide ziekenfondsen ook geen gegevens gedeeld. We gebruiken enkel dezelfde motor.’

Met de samenwerkingsovereenkomst geven de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM ook invulling aan het pact dat toenmalig minister Maggie De Block afsloot met de ziekenfondsen. Daarin wordt aan de verschillende organisaties gevraagd om meer samen te werken op het gebied van informatica. 

Voor meer info:

  • Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71
  • Lies Dobbelaere, persverantwoordelijke de Onafhankelijke Ziekenfondsen, 0478 75 47 67