06/03/2019

Welke voordelen en oplossingen bieden de digitalisering van de gezondheidszorg en nieuwe technologieën voor huisartsen? Welke perspectieven kunnen ervaren artsen en beleidsmakers bieden aan jonge huisartsen, op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven? Vormt de evolutie van solo- naar groepspraktijken een voldoende antwoord op de toenemende administratielast, de nood aan permanente vorming, …?  De antwoorden op al deze en veel meer vragen zullen aan bod komen tijdens het debat ‘Huisartsen aan het woord’ op 25 april 2019Alle huisartsen, HAIO’s, studenten, maar ook alle andere zorgprofessionals en organisaties zijn van harte welkom.