26/02/2019

Uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 6 op de 10 burgers meer betrokken willen worden bij de uitdagingen rond volksgezondheid. De vraag is duidelijk niet langer of we hen moeten betrekken bij het gezondheidsbeleid, maar wel hoe. “Dat kan door nog meer burgerplatformen te organiseren. Door burgers, zorgverleners, gezondheidseconomen, … samen te brengen en zo de juiste keuzes te maken. We mogen niet langer boven het hoofd van de patiënt praten”, benadrukt Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Preventie, klimaat, eHealth, langer thuis wonen, …

En waar hechten de burgers nu belang aan? Uit alle enquêtes (Koning Boudewijnstichting, KCE, …) blijkt dat ze levenskwaliteit boven levensduur verkiezen. Daarom ijveren de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor meer investeringen in preventie. Vandaag besteedt ons land slechts 2,1% van het gezondheidsbudget hieraan, ver onder het Europese gemiddelde van 3%. Enkele andere voorbeelden: de burgers vragen een concrete aanpak van de klimaatsverandering en milieuvervuiling, een betere elektronische gegevensdeling tussen zorgverleners, langer thuis wonen op hogere leeftijd, meer transparantie over de kostprijs van medische verzorging, …

10 prioriteiten

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in hun Memorandum al deze wensen en noden vertaald naar de volgende 10 prioriteiten, gekoppeld aan concrete gezondheidsdoelstellingen:

1.    Investeren in een ambitieus en geïntegreerd preventiebeleid
2.    De gezondheidsvaardigheden verbeteren
3.    Gecoördineerde eerstelijnszorg bevorderen
4.    Kwalitatieve ziekenhuiszorg in netwerkvorm verzekeren
5.    De aanpak van de geestelijke gezondheid verbeteren
6.    Een efficiënt en innoverend geneesmiddelenbeleid voeren
7.    Arbeidsongeschiktheid voorkomen en begeleiden
8.    Zorgen voor het welzijn van onze ouderen
9.    Aansluiten bij eHealth 3.0
10.  De impact van het milieu op de gezondheid verminderen

Meer info!