• OZ Logo
  • PartenaMut logo
  • Partena logo

 

Coronavirus: nuttige info
Jullie vinden hier interessante informatie over onze dienstverlening, aangevuld met de websites van onze ziekenfondsen met informatie over deze uitzonderlijke periode.

Ziekenfondsen helpen mee met contact tracing in Brussel

Intermutualistisch persbericht - 5 ziekenfondsen van ons land zullen samen met het callcenter N-Allo de contact tracing in het Brusselse Gewest uitvoeren. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en doen dit op vraag van de Brusselse Regering, die opdracht kreeg van de Nationale Veiligheidsraad om dit complexe initiatief mogelijk te maken.

1 op de 20 Belgen doet jaar lang geen beroep op gezondheidzorg

In 2018 ging 1 op de 20 Belgen niet naar de huisarts, tandarts, het ziekenhuis, … Vooral zelfstandigen, Brusselaars, mannen en alleenstaanden maken deel uit van deze groep van ‘niet-gebruikers van de gezondheidszorg’. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Specifieke sensibilisering op maat van deze profielen is dus aan de orde. Want het is essentieel dat ook zij aan preventie doen en zich goed laten opvolgen.

Budget 2020 van de ziekteverzekering

De Algemene Raad van het RIZIV kon de begroting voor de ziekteverzekering voor 2020 deze morgen niet goedkeuren. De mutualiteiten en de vakbonden steunden het voorstel dat op 7 oktober jongstleden door het Verzekeringscomité, bijna unaniem, werd goedgekeurd, en dat voorzag in tal van positieve maatregelen ten gunste van de patiënten. Tijdens de stemming onthielden de regeringsvertegenwoordigers zich en verwierpen het voorstel, zonder er zelfs maar over te discussiëren of een alternatief voor te stellen. Met deze houding zet de overheid het overleg buiten spel en brengt zij patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid.

4 factoren voor een succesvolle arbeidsre-integratie

Vandaag brachten de Onafhankelijke Ziekenfondsen op hun symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ alle betrokken actoren rond arbeidsongeschiktheid en werkhervatting samen. Hoe kunnen we mensen succesvol weer aan het werk krijgen? 4 factoren waarover zowel werkgevers, artsen, patiënten als beleidsmakers het eens zijn…

Event - 'Hoe werk maken van werkhervatting?' - 17 oktober 2019

Meer dan 400 000 Belgen zitten al meer dan een jaar ziek thuis met lage rugpijn, kanker, reuma, depressie, een burn-out. Een groot probleem voor zowel de langdurige zieken zelf als voor hun werkgever en de hele samenleving. Hoe kunnen we de langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Wat is de balans van de re-integratieprojecten en andere beleidsmaatregelen? Hoe kunnen de betrokken actoren, patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen optimaal samenwerken?

Pagina's