Het ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is verdeeld als volgt: