03/09/2019
Het zijn belangrijke weken voor de regeringsonderhandelingen en de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, zeker ook voor het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Onafhankelijke Ziekenfondsen schuiven alvast hun prioriteiten voor de volgende Vlaamse regeerperiode naar voor.

Welke prioriteiten voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen? 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het is ongetwijfeld één van de belangrijkste Vlaamse bevoegdheden. De uitdagingen zijn groot en daarom vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan de onderhandelaars om werk te maken van de volgende prioriteiten: 

  • Een sterk preventiebeleid met resultaatgerichte en meetbare doelstellingen en een bijzondere focus op kwetsbare groepen, in een nauwere samenwerking met de federale overheid. Een extra aandachtspunt is de impact van milieuvervuiling op onze gezondheid én de positieve invloed van natuur op ons lichamelijke en geestelijke welzijn
  • Een betere governance van het Vlaamse gezondheidsbeleid door een grotere betrokkenheid van de verschillende actoren, een hervorming van de zorgbudgetten en de inkanteling van gehandicaptenzorg in de Vlaamse sociale bescherming (VSB)
  • Een beleid dat inspeelt op de stijgende zorgnoden, door o.a. meer te investeren in thuiszorg voor de ouderen en in een betere ondersteuning van de mantelzorgers
  • Een sterke eerstelijnsgezondheidszorg, met een evaluatie van de lopende hervorming rond de eerstelijnszones en de integratie van het Geïntegreerd Breed Onthaal in de werking van die eerstelijnszones
  • De verdere implementatie van de 6e staatshervorming, met een realistisch actieplan voor de inkanteling van de domeinen van het overnamedecreet in de VSB

Meer info!

Ontdek alles over onze voorstellen in onze publicatie ‘De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Vlaanderen’

Lees ook