29/11/2018
Om hun gezondheid in eigen handen te kunnen nemen, is het essentieel dat mensen vlot hun gezondheidsgegevens kunnen raadplegen. Daarom ontwikkelden de ziekenfondsen op vraag van de Vlaamse overheid MyHealthViewer, een nieuwe toepassing om mensen online en mobiel toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens.

Opvolger van Patient Health Viewer

Vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken, …: mensen vinden al deze gegevens terug in MyHealthViewer. Deze tool is de opvolger van de Patient Health Viewer, een dienst die de ziekenfondsen eerder al aanboden. Het is een verlengstuk van Vitalink, het beveiligde overheidsplatform waarop nu al de gezondheidsgegevens van 6,7 miljoen Vlamingen worden gedeeld. Enkel de persoon zelf en de zorgverleners met wie een ‘therapeutische relatie’ bestaat, kunnen deze gegevens dus raadplegen. 

Gebruiksvriendelijker dan ooit

Aanmelden bij MyHealthViewer? Het volstaat dat mensen surfen naar www.myhealthviewer.be en zich aanmelden (bv. met je elektronische identiteitskaart, itsme®, …). Ze moeten deze tool dus niet langer downloaden en installeren, zoals bij de Patient Health Viewer nog het geval was. Bovendien is MyHealthViewer ook toegankelijk via de smartphone of tablet. 

Meer info!