04/09/2020
Op deze erkenning wordt al enkele jaren gewacht. Mantelzorgers vertegenwoordigen bijna 10% van de Belgische bevolking. De erkenning is het hoogtepunt van een lang parcours om erkend te worden voor de hulp en steun die zij dagelijks aan hun dierbaren bieden.

Erkenning als mantelzorger

Er zijn twee soorten erkenningen:

  • Een algemene erkenning
  • Een erkenning voor de opening van sociale rechten die nu toegang geeft tot een specifiek verlof voor mantelzorgers (met een uitkering). Het kan gaan om een volledige werkonderbreking van een maand of om een deeltijdse onderbreking (met 1/5de of halftijds (gedurende 2 maanden). Deze erkenning heeft een geldigheidsduur van een jaar en kan jaarlijks verlengd worden. De voorwaarden, verbonden met de erkenning van de verminderde autonomie van de geholpen persoon en met de intensiteit van de verleende steun, ... moeten eveneens vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op die sociale rechten.

Hoe kan de erkenning verkregen worden?

Sinds 1 september 2020 moet iedereen die een erkenning als mantelzorger nastreeft, aan de sociale dienst van zijn ziekenfonds het standaardmodel van de verklaring op erewoord vragen. Deze verklaring moet ingevuld worden door de mantelzorger én de geholpen persoon, om vervolgens teruggestuurd te worden naar het ziekenfonds van de mantelzorger. Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan reikt het ziekenfonds een attest over de erkenning als mantelzorger uit. Met dit attest, kan de betrokken persoon het specifieke verlof als mantelzorger aanvragen bij zijn werkgever en bij de RVA, in het kader van de erkenning met sociale rechten. De voorwaarden van dit verlof zijn eigenlijk een kopie van die voor het recht op een loopbaanonderbreking bij wie hulp of verzorging verleent aan een lid van zijn huishouden of gezin dat ernstig ziek is: volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst (of nog een schorsing naar rata van 1/5e of  halftijds), kennisgeving ten minste 7 dagen vóór de schorsing en recht op een uitkering.

Meer info? www.mantelzorgers.be