19/10/2020
De Algemene Raad van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, keurde het budget voor de gezondheidszorg in 2021 goed. Dit gaat gepaard gaat met een duidelijke ambitie om hervormingen door te voeren. De huidige gezondheidscrisis herinnert ons eraan dat gezondheid van vitaal belang is voor het goed functioneren van onze samenleving en dat een sterk en veerkrachtig gezondheids(zorg)systeem de onmisbare basis vormt voor onze gezondheid.
30.073,50 miljoen euro

De Algemene Raad van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, keurde het budget voor de gezondheidszorg in 2021 goed. Dit gaat gepaard gaat met een duidelijke ambitie om hervormingen door te voeren. De huidige gezondheidscrisis herinnert ons eraan dat gezondheid van vitaal belang is voor het goed functioneren van onze samenleving en dat een sterk en veerkrachtig gezondheids(zorg)systeem de onmisbare basis vormt voor onze gezondheid.

Het budget voor de gezondheidszorg in 2021 ligt nu definitief vast op 30.073,50 miljoen euro. De ziekenfondsen zijn tevreden met het akkoord en zetten hun schouders achter deze hervormingen. “Via meerjarenplannen willen we middelen in de zorg doelmatig toewijzen en tegelijkertijd evenwichtige tariefakkoorden met de zorgverstrekkers afsluiten die leiden tot een hoge conventiegraad en dus meer tariefzekerheid voor de patiënt”, stellen de ziekenfondsen.

2021 wordt een overgangsjaar waar vijf belangrijke werven worden opgezet:
  • Alle actoren zullen samen een plan opstellen om de gezondheids(zorg)doelstellingen zoals opgenomen in het regeerakkoord te realiseren.
  • De financiering van ziekenhuizen zal worden hervormd om ze transparanter en eenvoudiger te maken.
  • De eerstelijnsgezondheidszorg zal worden versterkt. De financiering moet meer inzetten op samenwerking, preventie en gerichte actie.
  • Er komt een nieuw actieplan om de doelmatigheid in de zorg op te drijven, door rationeel voorschrijven te stimuleren of overconsumptie tegen te gaan.
  • Er komt een pact met de farmaceutische sector dat inzet op meer transparantie, toegang voor iedereen tot innovatieve geneesmiddelen met therapeutische meerwaarde en een beheersing van de uitgaven.