Hoe werk maken van werkhervatting?

Hoe kunnen we langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Die vraag staat centraal tijdens ons symposium op 17 oktober. In de aanloop naar dat event spit Health Forum dit thema alvast uit met een diepgravend dossier.
Magazine Health Forum
03/09/2019
PDF-pictogram hf_39_nl.pdf (1.47 MB)

Big Data, grote kansen voor de gezondheidszorg?

Elke dag worden maar liefst 2,5 quintiljoen bytes aan gegevens opgemaakt, goed voor 2,5 miljard USB-sleutels van 1 gigabyte. Ook binnen de gezondheidszorg beschikken we vandaag over bergen aan data. En door de digitalisering (eHealth, mHealth, …) worden die bergen enkel groter. Velen hameren terecht op de risico’s van ‘Big Data’ voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy, maar al deze gegevens bieden ook kansen voor onze gezondheidzorg.
Magazine Health Forum
06/12/2018

Hoe beïnvloedt de omgeving onze gezondheid?

Een gezonde geest in een gezond lichaam, maar ook in een gezonde omgeving. Dat belang van een gezond leefmilieu dringt meer en meer door bij de burgers, maar de beleidsmakers hinken achterop. Health Forum trekt aan de alarmbel met een dossier over de link tussen onze leefomgeving en onze gezondheid.
Magazine Health Forum
29/08/2018

Hoe gezond zijn onze jongeren?

6 op de 10 jongeren onder de 24 jaar verklaren in ‘uitstekende gezondheid’ te zijn. Toch schuilen er achter dat cijfer grote individuele verschillen en ook nieuwe problemen, vooral op psychologisch vlak. In het dossier vind je daarom een artikel over een nieuw onderzoek van de KUL naar de mentale gezondheid van tieners. Ook het geneesmiddelen- en alcoholgebruik van jongeren komen uitgebreid aan bod. En hoe gaan tieners om met een chronische ziekte? Je leest er alles over in dit nieuwe nummer.
Magazine Health Forum
01/06/2018

Happy Aging, droom of werkelijkheid?

In 2060 zal 1 op de 4 Belgen 65 jaar en ouder zijn. Nog een veelbetekenend cijfer: in 2016 bestond 4,8% van de bevolking uit 80-plussers, in 2060 zal dat 9,1% zijn, ofwel 1,2 miljoen tachtigers. Hoe kunnen we die vergrijzing zo goed mogelijk voorbereiden? Hoe moeten de zorginstellingen inspelen op het stijgende aantal ouderen met een migratieachtergrond? En hoe moeten we onze steden inrichten op maat van ouderen? Het dossier in de nieuwe Health Forum beantwoordt al deze en veel meer vragen.
Magazine Health Forum
02/03/2018

Op naar nationale gezondheidsdoelstellingen?

Op school, op het werk, thuis…: we stellen onszelf constant doelen in het leven. Ook om het gezondheidsbeleid te bepalen, bij te sturen en te evalueren, kunnen objectieven een krachtig instrument zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat die gezondheidsdoelstellingen ook daadwerkelijk doel treffen? Zijn er nadelen en grenzen aan verbonden?
Magazine Health Forum
04/12/2017

Gezondheidsongelijkheden, een leven lang… - nr 31

Van baby’s met een te laag geboortegewicht tot ouderen in sociaal isolement: ook ons land ontsnapt niet aan de sociale gezondheidskloof. De positie op de sociale ladder is recht evenredig met het aantal levensjaren in goede gezondheid, de levensverwachting en de toegang tot gezondheidszorg. Hoe ontstaat die sociale gezondheidskloof en hoe kunnen we ze dichten? Een overzicht per leeftijdscategorie.
Magazine Health Forum
01/09/2017