Wat verwachten wij: 

Klaar om onze nieuweSupport & Corrective Maintenance medewerker te worden? In die rol ben je verantwoordelijk voor goede relaties met je interne en externe klanten. Je beantwoordt hun noden, o.a. door te streven naar een continue verbetering van de kwaliteit.

Verantwoordelijkheidsgebied

 • De tickets van onze klanten beheren en opvolgen en daarbij de regels van de SLA naleven  
 • De klanten oplossingen bieden naar aanleiding van requests/incidenten op productie die opgespoord werden binnen uw competentiedomein (geneeskundige verzorging)
 • Instaan voor een kwalitatieve inhoud van de requests die naar de tweede lijn gestuurd worden, wanneer u ze niet kan oplossen
 • In staat zijn om snel een samenvattende documentatie op te stellen
 • De ontwikkelingsteams laten weten dat de documentatie onvolledig is of niet bestaat
 • De klanten snel informeren wanneer een incident of probleem opgespoord wordt
 • De manager bijstaan voor de reporting en de realiteit op het werkterrein
 • Bijdragen tot de evolutie van de functie, de tool en de structuur

Taken

 • De tickets beheren op basis van de interne procedures
 • De tickets afsluiten met een oplossing die gekend is en/of geïnventariseerd is in de documentatie van het project in kwestie
 • Het ticket doorsturen naar de tweede lijn als U het probleem niet heeft kunnen verhelpen omdat de oplossing uw competenties overstijgt en/of omdat de documentatie onvolledig of onbestaande was
 • Kennis delen door een raadpleegbare oplossingendatabase op te bouwen om zo bij identieke problemen systematisch hetzelfde antwoord te geven
 • De manager bijstaan in de opmaak van syntheses zodat het management een objectieve reporting krijgt inzake de realiteit in het veld

Wie zoeken we: 

 • U bent dynamisch
 • Bij voorkeur tweetalig. Kennis van de tweede taal is essentieel
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Assertief, actief luisteren, klantgericht en opvolging van de klant
 • Leergierig: u frist regelmatig competenties op zodat ze relevant blijven
 • Geduld hebben, vriendelijk zijn met onze klanten en zijn ervaring delen met de collega's van het support team
 • Ervaring van minstens twee jaar in het domein van toepassingsondersteuning (Finance en boekhouding) en dienstverlening aan de klanten
 • Kennis van de klassieke bureauticatools Office
 • In staat zijn de interne processen te volgende en een snelle samenvattende documentatie op te stellen alsook allerhande types FAQ's om de klanten bij te staan in het kader van de 'self service'

Wat kunnen we u bieden: 

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, plus een bonus, gebaseerd op je doelstellingen en de collectieve en persoonlijke resultaten.

Er is meer in het leven dan een vast loon. Met ons Flexible Income PlanTM kun je zelf je eigen loonpakket samenstellen, bestaande uit een bezoldiging in speciën, aangevuld met wettelijke en extralegale voordelen, die je naar eigen goeddunken aanpast.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en een gsm. Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan betalen we 100 % van je reiskosten terug. We bieden ook een tegemoetkoming als je je eigen wagen gebruikt.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je krijgt alle kansen om jouw loopbaan de richting in te sturen die jij wenst: persoonlijk ondernemerschap is bij ons geen ijdel woord. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt bovendien ook tal van opleidingen volgen om je expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!