Wat verwachten wij: 

Klaar om onze nieuwe Service Delivery Manager Expert te worden? In die rol ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, het beheer van de relatie met de klant en de strategische stroomlijning van de IT. Je voert de processen in en onderneemt alle nodige acties, zodat MLOZ IT de in de Service Level Agreements (SLA’s) vastgelegde serviceniveaus kan verzekeren. Je knoopt een efficiënte en stabiele relatie aan met de klant en onderhoudt deze door erop toe te zien dat de SLA's beantwoorden aan zijn verwachtingen. Je levert, aan de hand van de businessstrategie en door de naleving van de SLA's, je bijdrage tot het leggen van de link tussen de IT-strategie en de businessstrategie.

Taken:

Afhankelijk van de context en de vereisten neem je onder andere één of meerdere van de hieronder beschreven taken op jou:

  • Als Service Manager handel je als een Service Owner die de geleverde dienstverlening bepaalt, alsook het daarmee verbonden beheersproces en de desbetreffende SLA. Je stelt samen met de betrokken personen verbeteringen en oplossingen voor en ziet toe op het in productie gaan van die oplossingen.
  • Als Problem Solver anticipeer, identificeer, repertorieer, documenteer je potentiële incidenten en coördineer je de inspanningen van alle belanghebbenden om die incidenten op te lossen, en dit alles in samenwerking met de Incident en/of Problem Manager. Je communiceert en zorgt voor operationele rapportering, om aan iedereen een efficiënte, duurzame en transparante relatie met de klant te garanderen.
  • Als Service Level Manager onderhandel je met klanten en de interne en externe leveranciers over de kwaliteitsniveaus voor de betreffende diensten. Naast het definiëren van SLA's, organiseer je de meeting ‘Service Improvement Program’ (SIP) en volg je de actieplannen op. Je organiseert op regelmatige basis Service Review Meetings met de klanten om de geleverde diensten te evalueren, de voortgang te bespreken van de verschillende SIP’s, alsook bijkomende verbeteringstrajecten te identificeren samen met de klant. Je bent ook verantwoordelijk voor het bewaken, rapporteren en publiceren van de resultaten en voor de opmaak van een up-to-date catalogus van deze SLA's.

Wie zoeken we: 

Organiseren is een kolfje naar jouw hand en je bezit de natuurlijke leiderschapsvaardigheden om vergaderingen te leiden op alle niveaus (inclusief CxO). Je assertiviteit en onderhandelingsvaardigheden stellen je in staat om uitstekende compromissen te vinden die beantwoorden aan een langetermijnvisie. Je ervaring maakt dat je een helikopterview hebt, zodat je de onmisbare SPOC kunt worden tussen de betrokken partijen. Je streven naar een consensus en je besluitvaardigheid roepen respect op en worden door iedereen gewaardeerd.  

Verder verwachten wij

  • Een Master (of gelijkwaardig door ervaring)
  • Gecertificeerd in ITIL
  • Ervaring met het gebruik van ticketing - en rapporteringstools
  • Zelfsturend, in staat om zelfstandig te werken
  • Klantgericht denkend, analytisch, interpersoonlijke kwaliteiten, alsook een probleemoplossend denkvermogen
  • Je spreekt uitstekend Nederlands en Frans; je leest en schrijft de andere landstaal goed

Wat kunnen we u bieden: 

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, plus een bonus, gebaseerd op je doelstellingen en de collectieve en persoonlijke resultaten.

Er is meer in het leven dan een vast loon. Met ons Flexible Income PlanTM kun je zelf je eigen loonpakket samenstellen, bestaande uit een bezoldiging in speciën, aangevuld met wettelijke en extralegale voordelen, die je naar eigen goeddunken aanpast.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en een gsm. Bij de functie hoort een firmawagen met tankkaart.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je krijgt alle kansen om jouw loopbaan de richting in te sturen die jij wenst: persoonlijk ondernemerschap is bij ons geen ijdel woord. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt bovendien ook tal van opleidingen volgen om je expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!