Wat verwachten wij: 

Ben jij klaar om onze toekomstige Operationeel en regelgeving Expert worden? Dan is dit een kolfje naar jouw hand: je staat te trappelen om voor een bepaald onderwerp informatie te verstrekken, te beheren én te actualiseren ten behoeve van de verschillende interne partners die bij het beheer van dit onderwerp betrokken zijn. Je verdedigt daarbij de positie en waarden van de Landsbond in het kader van de toepassing van de huidige reglementering. Idem voor de inhoud van de wettelijke maatregelen die ter goedkeuring voorliggen, bij onze externe partners.

Taken:

 • Je deelt je expertise tijdens interne vergaderingen of vergaderingen met de ziekenfondsen.
 • Je ziet erop toe dat de reglementaire en operationele informatie in al haar vormen goed begrepen wordt in het bedrijf, dat die informatie operationeel correct geïmplementeerd wordt, en dat de ziekenfondsen zo de mogelijkheid krijgen om hun missies met kennis van zaken te realiseren.
 • Je beantwoordt aan de wettelijke en evolutieve behoeften die de interne en externe instanties te kennen gegeven hebben.
 • Je bent belast met de interne en externe vertegenwoordiging om de standpunten en de strategie van de Landsbond te verdedigen.
 • Je garandeert de kwaliteit van de leveringen en hun overeenstemming met de afgesproken lastenboeken.
 • Je stelt de reglementaire en operationele informatie én de antwoorden op hun vragen binnen de afgesproken termijn ter beschikking van de ziekenfondsen van onze Landsbond, zodat de klantendossiers optimaal beheerd kunnen worden en er een gemeenschappelijke visie gegarandeerd kan worden op het onderwerp en op het gezondheidsbeleid van MLOZ.
 • Je analyseert, definieert en documenteert de noden, qua evolutie van de informaticatoepassingen en van de ermee gepaard gaande processen.

Je verzekert de continuïteit van de activiteit van de dienst door nieuwe Businessmedewerkers op te leiden en te coachen, in samenspraak met de ter zake bevoegde medewerkers.

Wie zoeken we: 

 • Je hebt een masterdiploma behaald en hebt professionele ervaring in het betreffende vakgebied.
 • Je hebt kennis van het wetgevingsproces en de organisatie.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands en een goede beheersing van het Frans.
 • Je hebt zin voor analyse en synthese en bent in staat om complexe informatie te populariseren.
 • Je bent gewoon te werken met een methodologie voor projectmanagement.
 • Je bent autonoom, hebt geen behoefte aan micromanagement en neemt zelf de juiste reflexen aan.
 • Je hebt echt interesse in alle beroepen uit ons vakgebied en bent nieuwsgierig om ze te testen, met het oog op de verbetering van onze manier van werken.
 • Je weet hoe je een vergadering moet animeren, vindt gemakkelijk goede argumenten, onderhandelt graag en zet aan tot oplossingen.
 • Je weet hoe je de impact en de gevolgen van ondernomen acties kunt meten.
 • Je hebt een basiskennis van informatica (programma's, DB, SQL).

Wat kunnen we u bieden: 

Wat kun je in ruil verwachten?

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, met daar bovenop een bonus, gebaseerd op je doelstellingen en de collectieve en persoonlijke resultaten.

Maar het leven is natuurlijk meer dan een vast loon. Met het Flexible Income Plan kun je je loonpakket dat bestaat uit een bezoldiging in speciën en legale en extralegale voordelen, zelf samenstellen én aanpassen in functie van jouw individuele behoeften.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, een gsm en een auto (via ons cafetariaplan). Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan betalen we 100 % van je reiskosten terug. We bieden ook een tegemoetkoming als je je eigen wagen gebruikt.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je geniet van alle mogelijkheden voor professionele promotie, in volledige autonomie: dit noemen we persoonlijk ondernemerschap. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt overigens ook tal van opleidingen volgen om jouw expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!