Als juridisch adviseur bied je juridische ondersteuning aan de Landsbond, de 4 onafhankelijke ziekenfondsen en de verwante vzw’s zodat ze de wetgeving naleven en hun verplichtingen nakomen ten opzichte van de controle-organismen.

Lees verder

Sta jij te trappelen om onze nieuwe (Data)analist te worden? Dan is dit een kolfje naar jouw hand: het analyseren, definiëren, implementeren en documenteren van de rapporteringsbehoeften over de activiteiten in de gezondheidszorg (uitgaven, aantal ziekenhuisopnames, enz.) ten behoeve van de bevoegde federale of gewestelijke overheden, en het realiseren van technische analyses op de subdomeinen aan de hand van die analyses.

Lees verder

Als Expert Economische en Wetenschappelijke Materie verzamel, bestudeer en behandel je data en wetenschappelijke bronnen om er nuttige informatie uit te halen voor intern gebruik en externe communicatie.

Lees verder

Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Arbeidsongeschiktheid, meer bepaald het medische luik.

Lees verder

Word jij onze nieuwe Service Desk Agent? Je houdt van goede contacten aanknopen met de klanten én met je toekomstige collega’s om efficiënt te kunnen werken. Je zorgt voor een snelle en kwaliteitsvolle opvolging van de klantentickets. Je kan goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen.

Lees verder

Als Communication Officer draag je bij aan de succesvolle profilering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en ben je een belangrijke schakel in het communicatieteam.

Lees verder