Wat verwachten wij: 

Klaar om onze nieuwe Data Manager te worden? In deze rol vorm je de link tussen een specifieke business unit (BU) en het team Business Intelligence. Je verzamelt, definieert, valideert en formaliseert de noden op vlak van reporting en neemt deel aan de evolutie van de BI-omgeving voor je business unit.

Taken:

 • Het contactpunt van de BU zijn voor alles wat betreft de gegevens, rapporten, KPI’s die verwerkt worden binnen het team Business & Data Intelligence (BDI).
 • De noden/aanvragen van de BU verzamelen, analyseren, structureren en formaliseren.
 • Deelnemen aan de definiëring van de gegevensmodellen die ter beschikking moeten worden gesteld van de gebruikers.
 • De gegevensbronnen voor zijn BU documenteren en aanvullen.
 • Waken over de kwaliteit van de gegevens over zijn BU.
 • Waken over de bescherming van de privégegevens binnen zijn BU en waken over de toepassing van de reglementeringen binnen de materie (GDPR).
 • Voorstellen formuleren ter verbetering en/of evolutie van de BDI-omgeving op vlak van gegevens, tools of methodes.
 • De regels definiëren rond achterhaalde gegevens en archiveringsmechanismen invoeren.
 • Actief deelnemen aan het BI-gemeenschapsleven binnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
 • Bijstand leveren aan de gebruikers over de verschillende BI-tools en de verwachte rapporten produceren.

Daarnaast heb je regelmatig contact met externe partners (het RIZIV, het NIC, het IMA, enz.) en met interne partners (operationele directeurs, experts, analisten, ontwikkelaars, project managers).

Wie zoeken we: 

Je gaat prat op jouw analytische vaardigheden, op jouw kritische denkvermogen en aandacht voor details. Je maakt er een erezaak van om kwaliteit te leveren en je ziet er niet tegenop om lange periodes van ‘solo-analyse’ af te wisselen met momenten van samenwerking met jouw collega's. Je bent goed in persoonlijke relaties, communicatie, onderhandelen en teamwerk en je voelt je verantwoordelijk voor de tevredenheid van je klanten.

Verder verwachten wij ...

 • Een Bachelor of Master - bij voorkeur in een informaticagebied
 • Minimum 5 jaar in een functie van data-analist of gelijkwaardig
 • Zeer goede kennis van datamodellen en businessregels
 • Marktkennis op het gebied van databeheer en business intelligence in het algemeen
 • Beheersing van de BI-tools: relationele databases, Tableau, SQL, Datawarehouse
 • Praktische kennis verbonden aan projectbeheer
 • Je beheert het Frans of Nederlands perfect, hebt een goede kennis van de tweede landstaal en een passieve kennis van het Engels.

Wat kunnen we u bieden: 

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, met daarbovenop een bonus op basis van persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen en resultaten.

Maar het leven is natuurlijk meer dan een vast loon. Met ons Flexible Income PlanTM kun je zelf je eigen loonpakket samenstellen: een bezoldiging in speciën aangevuld met wettelijke en extralegale voordelen, die je naar eigen goeddunken aanpast.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en een gsm. Bij de functie hoort ook een bedrijfswagen met een tankkaart.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je krijgt alle kansen om jouw loopbaan de richting in te sturen die jij wenst: persoonlijk ondernemerschap is bij ons geen ijdel woord. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt bovendien tal van opleidingen volgen om jouw expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!