Wat verwachten wij: 

Over Nationaal Intermutualistisch College

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van HR-Rail. Het NIC vertegenwoordigt de hele Belgische populatie in het kader van de sociale verzekering. Samen vertegenwoordigt het NIC de totaliteit van de Belgische bevolking op het vlak van de sociale verzekering, dit betekent dus meer dan 11 meer dan 11 miljoen mensen.

Binnen het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), is de team NIC ICT samengesteld uit 25 mensen, verantwoordelijk in samenwerking met zijn IT-partner, voor het opbouwen en de uitvoering van IT-projecten samen met alle nationale landsbonden. Het werkterrein omvat met name de projecten voor de digitalisering van informatiestromen tussen de mutualiteiten en andere actoren op het gebied van sociale zekerheid (patiënten, zorgverleners, zorginstellingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, RIZIV,..) via het NIPPIN-platform. Andere activiteitengebieden zijn de afgelopen jaren toegevoegd, zoals: gezondheidsportaal, beheer van geïntegreerde zorgprojecten, ...

Om de groei van het aantal projecten en de diversiteit van haar verantwoordelijkheden te ondersteunen, is het NIC ICT op zoek naar een senior profiel ICT Architect.

Functieomschrijving

De ICT-architect helpt de visie te bepalen waarnaar onze architectuur moet evolueren en te bepalen hoe deze architectuur moet worden toegepast. Hij adviseert de verschillende teams hierover en ziet erop toe dat de architectuur correct wordt toegepast. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen als voor wijzigingen in bestaande toepassingen. Het doel is een consistente applicatiearchitectuur te garanderen die voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.

De ICT Architect ondersteunt de business bij het opstellen en realiseren van de verschillende roadmaps en werkt mee aan de realisatie van de logische architectuur en aan de richtlijnen die behoren tot de verschillende toepassingen met de doelstelling om een coherentie van de bedrijfsarchitectuur te waarborgen.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden ?

Architecturale visies en Roadmaps

 • De ICT-architect ondersteunt de uitwerking van architectuurvisies en laat deze door het ICT-management valideren.
 • Hij communiceert de NIC-architectuurvisie naar zowel de ICT als de business diensten.
 • Hij werkt mee aan de verwezenlijking van de architecturale visies en roadmaps voor de verschillende componenten van een ICT-architectuur.

 

Architectuurprincipe (standaarden en richtlijnen) en betrokkenheid bij projecten

 • De ICT-architect ontwikkelt, beschrijft en documenteert standaarden en richtlijnen voor een of meer van de volgende architectuurdisciplines: business, data, integratie en toepassingen.
 • Hij communiceert de normen en de richtlijnen aan alle ICT-medewerkers en derden.
 • Hij ziet erop toe dat deze normen en richtlijnen bij de ontwikkeling of wijziging van toepassingen in acht worden genomen, zodat modulaire en coherente toepassingen tot stand komen.
 • In projecten of bij operationele problemen is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen van de oplossing op basis van architectuurprincipes.
 • Hij houdt toezicht op de implementatie van oplossingen die door partners (interne en externe partners, softwareleveranciers) zijn ontwikkeld.

 

Opvolging van de ‘markttrends’ en roadmaps

 • ICT Architect volgt de markt met betrekking tot nieuwe producten en diensten in relatie tot de huidige en toekomstige ICT-architectuur.
 • Hij onderhoudt regelmatig contacten met bevoorrechte partners op basis van lopende contracten.

Vertegenwoordiging van het NIC

De ICT-Architect vertegenwoordigt het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) in verschillende werkgroepen en comités op intermutualistisch, eHealth- en sectoroverschrijdend niveau

Wie zoeken we: 

 • Een masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring
 • Met een sterke teamgeest
 • U heeft een stevige ervaring in architectuur, systeemontwerp en integratieoplossingen
 • Gepassioneerd door technologische innovaties en architectonische best practices
 • U kunt technische concepten vertalen naar begrijpelijke boodschappen op alle managementniveaus
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie met goede managementvaardigheden met belanghebbenden
 • Het vermogen hebben om verder te kijken dan het directe technische probleem en de hele context te begrijpen
 • Ervaring met derden die applicatie- en infrastructuurdiensten leveren
 • Vermogen om efficiënt om te gaan met escalaties en moeilijke situaties/mensen die onder druk staan
 • Tweetalig (FR/NL) met een goede kennis van het Engels

Wat kunnen we u bieden: 

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector met een grote verscheidenheid aan projecten.
 • Een voltijdse job van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk salaris en pakket dat rekening houdt met uw verantwoordelijkheden en ervaring
 • Autonomie en ondernemerschap in uw werk
 • Teamwork met collega’s van het NIC Team
 • De mogelijkheid om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • Een moderne en aantrekkelijke werkomgeving
 • Een brede waaier aan opleidingen

Overtuigd van het potentieel dat het National Intermutualist College u kan bieden?
Stuur uw kandidatuur per e-mail naar management@intermut.be of per post naar NIC Management, , Manhattan Center /7de verdieping Bolwerklaan 21, Bus 7, 1210 Sint Joost Ten Node.

Solliciteren: