Wat verwachten wij: 

De zorgkassencommissie staat in voor het verlenen van medisch advies bij aanvragen van tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en opnames in Vlaamse revalidatiecentra. Daarnaast worden ook de zorgzwaarte inschalingen in de woonzorgcentra door de zorgkassencommissie gecontroleerd. De zorgkassencommissie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende zorgkassen en bestaat uit regionale teams van artsen en experten (verpleegkundigen en paramedici) die samen de taken uitvoeren.  

Functiebeschrijving

Als Arts – Coördinator vervul je binnen de zorgkassencommissie een sleutelrol. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen waarin het advies van een arts noodzakelijk is en vormt het medisch aanspreekpunt voor de commissieleden binnen jouw regio. Daarnaast sta je ook in voor de medisch-inhoudelijke controle van aanvragen voor revalidatieverstrekkingen binnen de Vlaamse revalidatievoorzieningen. Binnen de teams voor controle van de inschalingen van de woonzorgcentra neem je de rol van voorzitter op en vorm je het aanspreekpunt van het agentschap Vlaamse sociale bescherming voor het inplannen van de maandelijkse controles. Eveneens vorm je de schakel tussen het operationele werk op het terrein en het beleid rond de controles en de wijze waarop deze worden ingevuld. Hiervoor ga je in overleg met beleidsverantwoordelijken van de verschillende zorgkassen en het agentschap. Daarbij help je vanuit jouw praktijkervaring en visie mee bouwen aan een kwaliteitsvolle en vlotte organisatie van de taken binnen de zorgkassencommissie en zorg je mee voor de opbouw van medische expertise binnen de Vlaamse materies.

Wie zoeken we: 

We zoeken een arts met:

  • Een masterdiploma in de geneeskunde;
  • Zin om in teamverband te werken, zowel met collega-artsen als met experten
  • Goede coördinerende vaardigheden voor het opvolgen van de dagdagelijkse werking van de teams binnen de regio;
  • Goede diplomatieke en communicatieve vaardigheden voor beleidsmatig overleg en toelichting van beslissingen aan verstrekkers, instellingen en leden.

Wat kunnen we u bieden: 

Voor het uitvoeren van je taken binnen de zorgkassencommissie word je op de best mogelijk manier omringd en ondersteund:

  • Medische uitdaging: Je voert taken uit binnen drie verschillende medische domeinen die beleidsmatig volop evolueren. Je zult zelf een stem hebben binnen deze evolutie en op basis van jouw ervaring mee richting kunnen geven aan het beleid.
  • Uitgebreide omkadering: Als arts ben je onafhankelijk in je oordeel maar werk je binnen de zorgkassencommissie nooit alleen. Je werkt samen met een collega arts en een team experten die dossiers voorbereiden en zelfstandig behandelen. Verder staan er administratieve krachten paraat om je te ondersteunen bij de administratieve taken.
  • Aantrekkelijk salaris: Je wordt als bediende aangeworven met een vast contract en een concurrentiële verloning.
  • Voltijdse functie: je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur en werkt met een regelmatig uurrooster, waarbij we geen avond-, nacht- of weekendwerk van je verwachten. Gezien de inhoud van het takenpakket kan de functie niet gecombineerd worden met een andere functie in de zorg- en curatieve sector.

Solliciteren: