Wat verwachten wij: 

Actuaris VMOB bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: iets voor jou?

Ben je klaar om onze nieuwe Actuaris VMOB te worden? In deze functie voer je de actuariële analyses, studies en rapporten uit die nodig zijn voor de reporting aan de toezichthoudende autoriteiten en het adviseren van het management over de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Dit voor alle producten van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand, die hospitalisatieverzekeringen en tandzorg van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aanbiedt. Het gaat zowel om de verbetering van de bestaande producten (Hospitalia en Dentalia) als het ontwerpen van nieuwe producten.

Wat doe je precies als Actuaris VMOB?

Productontwerp en -evolutie

 • Het uitvoeren van actuariële en financiële berekeningen, simulaties en het formuleren van voorstellen voor verzekeringsproducten en risicorapporten.
 • Bijdragen aan het ontwerp en de ontwikkeling van verzekeringsproducten door een passende beoordeling van de overwogen waarborgen
 • Vaststellen of valideren van de tariefstructuur en de premiebedragen bij de lancering van een nieuw product of de wijziging van een bestaand product, met inachtneming van de winstgevendheid en rekening houdend met commerciële eisen.
 • De voorzieningen en indien nodig de herverzekering bepalen
 • De actuariële analyse bestemd voor de actuariële functie opstellen
 • Jaarlijks het maximale indexeringspercentage van de premies vaststellen (ICP en/of medische index)
 • Het toe te passen indexeringspercentage voorstellen op basis van een beoordeling van de winstgevendheid van het product

Technische voorzieningen (BE GAAP en Solvency II)

 • De regels voor de berekening van de technische voorzieningen volgen en invoeren
 • De technische voorzieningen bepalen, rekening houdend met de geldende regelgeving (BE GAAP en SII) en met relevante informatie van de financiële markten en algemeen beschikbare gegevens over onderschrijvingsrisico’s.
 • Garanderen dat de onderliggende modellen adequaat zijn
 • Beoordelen van de deugdelijkheid en kwaliteit van de gegevens die bij de berekeningen zijn gebruikt
 • De beste schattingen vergelijken met de empirische observaties
 • De methodologie, de onderliggende modellen en de gebruikte hypotheses documenteren
 • Uitvoering van de analyse van changes (AOC)

Analyse van de resultaten en reporting

 • Toezicht houden op de winstgevendheid van producten om het management bij te staan bij het nemen van passende maatregelen in geval van geconstateerde of verwachte aanzienlijke afwijkingen
 • Verzamelen, controleren en bijwerken van ruwe gegevens en statistieken om het management informatie te verschaffen waarop besluiten kunnen worden gebaseerd.
 • Ontwikkelen, valideren en bijwerken van een model voor de resultatenrekening per product (premies, verstrekkingen, technische voorzieningen, kosten, financiële inkomsten).
 • Ten minste eenmaal per jaar een rapport opstellen over de winstgevendheid van actieve producten (ad hoc voor aflopende producten).
 • De maatregelen voorstellen aan het management (verhoging van de premies of beperking van de verstrekkingen) in geval van een ongunstige afwijking, die op korte of middellange termijn het evenwicht kunnen herstellen.
 • De ontwikkelingen in de geldende regelgeving (inhoud en timing) volgen en naleven
 • Opstellen van nationale kwantitatieve en Solvency II-reporting in overeenstemming met de geldende actuariële regels en regelgeving.
 • Meewerken aan de kwalitatieve reporting (pijler II Solvency II)

U hebt regelmatig contact met de interne actoren van onze organisatie en met onze 3 ziekenfondsen. Als Actuaris VMOB rapporteer je direct aan de effectieve leiding en aan de Raad van Bestuur.

Wie zoeken we: 

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent afgestudeerd in actuariële wetenschappen, fysica, in wiskunde of technische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring in het domein van verzekeringen.
 • Je hebt een goede kennis van de markt van schadeverzekeringen.
 • Kennis van de business of speciale risico’s vormt een meerwaarde.
 • Je bent kritisch, analytisch, gestructureerd en nieuwsgierig. Je voert graag grondige analyses uit.
 • Je bent een teamspeler, maar je kunt ook zelfstandig werken.
 • Je bent nieuwsgierig en bereid je eigen kennis te delen.
 • Je deelt ook graag je resultaten en geeft er feedback op.
 • Je vindt het vanzelfsprekend om feedback te geven en te ontvangen.
 • Je bent tweetalig (of kan je goed uitdrukken in de andere landstaal).
 • Je bent vertrouwd met Office-tools (Excel, Word, PowerPoint, ...) + SAS.

 

Wat kunnen we u bieden: 

Wat kun je in ruil verwachten?

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, met daarbovenop een bonus op basis van persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen en resultaten.

Maar het leven is natuurlijk meer dan een vast loon. Met ons Flexible Income PlanTM kun je zelf je eigen loonpakket samenstellen: een bezoldiging in speciën aangevuld met wettelijke en extralegale voordelen, die je naar eigen goeddunken aanpast.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en een gsm. Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan betalen we 100 % van je vervoerkosten terug. We bieden ook een tegemoetkoming aan als je je eigen wagen gebruikt. Er is ook de mogelijkheid tot een firmawagen via ons cafeteriaplan, of je kan kiezen voor een fietsvergoeding.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je krijgt alle kansen om jouw loopbaan de richting in te sturen die jij wenst: persoonlijk ondernemerschap is bij ons geen ijdel woord. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt bovendien tal van opleidingen volgen om je expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!