17/06/2021

10 % van de Belgen heeft gezondheidsuitgaven ten laste van de verplichte verzekering, die oplopen tot 16.071 euro per jaar. Voor 1 % onder hen gaat het zelfs om 62.582 euro per jaar. We kunnen deze mensen omschrijven als grote gebruikers van de gezondheidszorg. Deze studie toont aan wie deze mensen zijn en welke uitgaven zij hebben.


Hospitalisaties zijn de belangrijkste uitgavenpost

Bij de 10 % ‘grote gebruikers’ blijkt de helft (49 %) van de uitgaven ten laste van de verplichte ziekteverzekering bestaan uit kosten tijdens hospitalisaties. Deze personen verblijven gemiddeld 12 dagen per jaar in het ziekenhuis. Voor de top 1 % grote gebruikers gaat dit zelfs om 69 dagen.

Wie zijn die grote gebruikers? 

Binnen de 10 % grote gebruikers vinden we meer oudere personen, vrouwen en personen op het einde van hun leven. Ook hebben deze personen vaak gezondheidsproblemen. Vooral hypertensie (46 %), depressie (21 %),  diabetes (13 %) en chronisch obstructieve longziekte (rokerslong) (10 %) komen veel voor.

In vergelijking met de volledige bevolking vinden we bij de grote verbruiker vaker: 

 • oudere personen
 • meer personen die overlijden. De maandelijkse uitgaven voor de verplichte verzekering zijn zeer hoog voor personen die overlijden, wat grotendeels verklaard wordt door de hoge uitgaven aan hospitalisaties in de laatste levensmaanden.
 • meer mensen die minstens een gedeelte van het jaar in een woonzorgcentrum verblijven
 • meer personen die in de armste buurten van België wonen
 • personen met minstens één periode van arbeidsongeschiktheid
 • mensen met een chronische ziekte 
 • meer personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming 

 

Onze aanbevelingen

 1. Een constante monitoring van gezondheidsuitgaven, om zo het gezondheidssysteem te verbeteren en de toegankelijkheid te garanderen.
 2. Informatie over zorgaanbod, kwaliteit en prijzen moet transparant zijn voor patiënten. Patiënten moeten ook voldoende geïnformeerd worden over hun rechten.
 3. Patiënten met ernstige en/of zeldzame chronische ziektes met relatief hoge jaarlijkse uitgaven moeten nauwer opgevolgd worden.
 4. Concrete acties om de zorg toegankelijker te maken: verbod op derdebetalersregeling opheffen, het recht op sociale vangnetten harmoniseren, meer elektronische attesteren 
 5. Door te investeren in preventie en leefomstandigheden te verbeteren, kunnen bepaalde chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld rokerlong, worden voorkomen.

Type van publicatie