Hier vind je de antwoorden op de vragen over COVID-19-vaccinatie. Onze ziekenfondsen gebruiken deze om de best mogelijke info te verstrekken aan de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (078/78.78.50 voor Vlanderen en 02/214.19.19 voor Brussel). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.
Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.


 

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben. 

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen.  

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer. 
 • Regionaal telefoonnummer (078/78.78.50 voor Vlaanderen of 02/214.19.19 voor Brussel): via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.
Hoe weet ik of ik via het ziekenfonds op de lijst van risicopatiënten sta?

Omdat het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. De concrete lijst van risicopatiënten zal evenwel vanaf 8 april beschikbaar zijn. Vanaf dan kun je nagaan of je al dan niet op de lijst voorkomt. Dat kan je controleren door hier te klikken. Ook de apotheker kan eventueel extra algemene informatie geven.

Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

Bij aankomst in het vaccinatiecentrum. Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt. Dat betekent dat je ook weet uit welk lot het komt. Zo kan het altijd getraceerd worden (bijvoorbeeld bij nevenwerkingen).

Moet ik bijzondere voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin.

Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

Nee. Het is niet bewezen dat er bijkomende bescherming is als je huisgenoten samen met jou gevaccineerd worden.

Welke aandoeningen komen het eerst aan de beurt?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, te beginnen met de oudsten.

Ik heb geen vaste huisarts en geen Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Ben je zelf een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen Globaal Medisch Dossier? Als je een behandeling volgt waarvoor de ziekteverzekering terugbetalingen uitvoert, ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten. De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverstrekker (specialist, ziekenhuis, apotheek…) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts. Sommige aandoeningen genereren echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook verder: Hoe weet ik of ik op de lijst van de mutualiteiten sta?).

Ik heb een Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Heb je een Globaal Medisch Dossier, dan word je op twee manieren op de lijst met risicopatiënten gezet. De eerste keer gebeurt via je mutualiteit. Nadien controleert je vaste huisarts dat zonder dat je die daarvoor moet consulteren. Als je een vaste huisarts hebt, moet je dus geen contact met hem of haar opnemen. Er is een dubbel systeem dat maakt dat je zeker op de lijst staat als je aan de criteria voldoet.

Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening heb van de lijst?

Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd.

Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

De mutualiteiten hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren. De regionale en federale ministers van Volksgezondheid bepalen in een interministeriële commissie de prioriteiten voor de vaccinatie. Zij maken een afweging tussen de beschikbaarheid van de vaccins en de nood van de prioritaire groepen. Zij nemen de beslissing onder andere op basis van de informatie van de taskforce vaccinatiestrategie. Daarin zetelen ook de regio’s en de experten.

Kunnen de ziekenfondsen iemand van de lijst met risicopersonen schrappen?

Nee. De mutualiteiten kunnen niemand van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel. Als je beslist om je niet te laten vaccineren, kan je een weigering overmaken op het moment dat je je uitnodiging ontvangt. Je kan dit doen via de elektronische reservatie-tool, waarbij je het blokje ‘ik wens me niet te vaccineren’ aanklikt. Je kan je weigering ook telefonisch doorgeven, via het nummer dat op je uitnodiging vermeld staat.

Kunnen mutualiteiten aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee. De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn. Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn of haar specialist heeft.

Hoe weet ik of ik op de lijst van risicopatiënten sta die binnenkort gevaccineerd zullen worden?

Vanaf 6 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

Maar uit onderstaande tips kan je zelf ook al afleiden of je tot deze risicopatiënten behoort. Als je lijdt aan één van onderstaande aandoeningen en je voldoet aan de voorwaarden, dan zal je binnenkort worden uitgenodigd om je te laten vaccineren.       

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar:

 • Kanker: In de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes: Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de  pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op zijn lijst staat.  Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA / hersenbloeding, beroerte - herseninfarct) 

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar:

 • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse…  Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van de mutualiteit.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is voor 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maanden voor de datum van 30.06.2020.

Als je niet werd toegevoegd aan de groep van risicopersonen, maar je valt wel binnen bovenstaande criteria, kan je contact opnemen met je behandelende arts. Hij zal, indien mogelijk, op basis van je medisch dossier, een prioritaire vaccinatie-aanvraag indienen. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD of geen vaste huisarts, maar je bent een risicopatiënt? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst:

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/ µL en je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 en je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd, of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
Kunnen de ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Nee. De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met je huisarts.

[Vaccinatie] Hoe word je uitgenodigd?

Vanaf de tweede fase van de vaccinatie (dat is na de vaccinatie van de personen in de woonzorgcentra, de gesloten entiteiten, het ziekenhuispersoneel, de eerstelijnszorgers en de vrijwilligers van de vaccinatiecentra) ontvangt iedereen per post een uitnodigingsbrief. Als je e-mailadres en/of gsm-nummer bekend is bij je ziekenfonds of in het Rijksregister dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging.

We raden je aan om je contactgegevens bij je mutualiteit te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende manieren en ben je zeker tijdig op de hoogte. Meer uitleg daarover vind je op de website van je ziekenfonds

Meer info over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.