Waarom wordt aan contactopvolging gedaan?

Contactopvolging is een manier om alle personen op te sporen die in contact geweest zijn met iemand die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Contactopvolging is niet nieuw. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding van ziektes te beperken, bijvoorbeeld mazelen of hersenvliesontsteking. Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek was het onmogelijk om iedere zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. In de huidige fase van de epidemie helpt deze methode om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat de verspreiding wordt afgeremd.

Wat betekent een hoogrisicocontact?

Een hoogrisicocontact is een contact dat langer dan 15 minuten duurt en waarbij de personen op minder dan 1,5 m afstand van elkaar staan. Bijvoorbeeld : contacten binnen het gezin, bij de kinderopvang, alle kinderen van minder dan 6 jaar in een klas, de omgeving in een klas voor kinderen ouder dan 6 jaar, gezondheidswerkers (vooral diegenen die contact hebben met lichaamssappen), openbaar vervoer (ook vliegtuigen) waarbij er minder dan twee zitplaatsen tussen de passagiers vrij zijn, ...

Wat betekent een laagrisicocontact?

Een laagrisicocontact is een contact dat minder dan 15 minuten duurt en waarbij de personen verder uit elkaar staan dan 1,5 m. Bijvoorbeeld: kinderen ouder dan 6 jaar in een klas die niet naast iemand met COVID-19-besmetting zitten, collega's die meer dan 1,5 m uit elkaar zitten of niet in dezelfde ruimte werken, of een wachtzaal in het ziekenhuis waar je minder dan 15 minuten zit te wachten.

Wat houdt contactopvolging in?

Contactopvolging is een manier om alle personen op te sporen die in contact geweest zijn met iemand die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Deze methode helpt om een opflakkering voorkomen door potentieel besmette personen proactief te isoleren.

Hoe worden potentiële risicocontacten geïdentificeerd?

Je wordt geïdentificeerd als een potentieel risicocontact wanneer je contact had met een persoon die positief testte voor COVID-19. Deze persoon werd gemeld door zijn huisarts, die de overheid waarschuwde. Na deze melding krijgt de besmette persoon een telefoontje van het callcenter voor de contactopvolging en geeft hij de lijst van personen met wie hij contact had. De personen op deze lijst worden dus geïdentificeerd en opgebeld.

Welke stappen moet ik volgen na de eerste telefoonoproep?

Ofwel werd je zelf positief getest: de onderzoeker vraagt je dan een zo nauwkeurig mogelijke lijst op te stellen van personen met wie je contact had tot 2 dagen vóór de eerste symptomen (familie, omgeving, sociaal leven, werk, sport, …). Voor elk contact geef je naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, duur van het contact en afstand.

Ofwel werd je niet getest en word je opgebeld om je te laten weten dat je contact had met een besmet persoon: je krijgt dan advies dat afhangt van het feit of het een hoog- of een laagrisicocontact was (zie ook de vraag 'Moet ik sowieso 14 dagen in isolatie als ik contact had met een zieke?'). Al naargelang van de situatie krijg je enkele dagen na deze oproep opnieuw een telefoontje van een onderzoeker.

Ben ik verplicht dit telefoongesprek te beantwoorden?

Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een vorm van solidariteit en burgerzin.

Welke vragen worden tijdens het telefoongesprek gesteld?

We bellen je op als de kans groot is dat je nauw contact hebt gehad met iemand die positief werd getest op COVID-19. De onderzoeker zal je vragen of je symptomen vertoont en adviezen geven die passen bij jouw situatie.

Met welke preventieve maatregelen moet ik rekening houden als een contactonderzoeker bij mij thuis komt?

Voor elk bezoek zullen de contactonderzoekers de nodige maatregelen nemen (chirurgische mondmaskers, handschoenen, desinfecterende gel, …) Uiteraard hou je zelf best de vooropgelegde maatregelen in het achterhoofd. Heb je een mondmasker? Draag het dan. Hou voldoende afstand (minstens 1,5 meter). Raak de contactonderzoeker niet aan. 
 

Is het belangrijk om nu al een inventaris bij te houden van mijn contacten buitenshuis?

Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. De belangrijkste contacten zijn de personen waarmee je langdurig (langer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5 meter) in contact kwam.

Kan ik erop vertrouwen dat mijn privéleven gerespecteerd zal worden?

We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot het contactcentrum, de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de gewesten, en de wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group.

Zij en de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

Bron > www.info-coronavirus.be

Is de vertrouwelijkheid in verband met mijn situatie gewaarborgd?

Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie. De informatie die je doorgeeft, wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Zo help jij mee aan de vertraging van het virus. Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, …

Ben je besmet met COVID-19 en je verblijft in of bent in regelmatig contact met een gemeenschap zoals een woon- en zorgcentrum, een instelling voor gehandicapten, een school,… dan wordt de referentiearts gecontacteerd. De contactpersonen die op jouw lijstje staan, krijgen jouw naam niet te horen. Je blijft anoniem. De persoon die je contactpersonen opbelt, is verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. De informatie die je doorgeeft, wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Ze wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Bron > Iriscare 

Wie zal mij thuis opzoeken?

Iemand die werkt in opdracht van de overheid belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). De medewerker belt je altijd vanop het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms vanop het nummer 8811. Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.

Bron > www.info-coronavirus.be 

Wordt mijn werkgever op de hoogte gesteld?

Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, …

 

Wanneer een risicocontact bevestigd wordt, wordt deze informatie dan voor andere doeleinden gebruikt dan preventie en gezondheid?

Nee. Jouw gegevens en de gegevens van de personen met wie je contact had, worden op vertrouwelijke manier verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst.

Je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, … kunnen deze informatie niet raadplegen.

Deze gegevens worden bijgehouden om 3 redenen: 

 • om de betrokken patiënten te kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum ;
 • om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de gewesten om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken ;
 • om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens.

Bron > www.info-coronavirus.be

 

Kan ik bestraft worden omdat ik risicocontacten had buiten mijn gezin (huis)?

Nee. De informatie die je doorgeeft, wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Ze wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Als ik besmet ben, wordt mijn naam dan doorgegeven aan mijn contacten?

Nee, jouw naam wordt niet doorgegeven aan de personen met wie je een risicocontact had, hoog noch laag.

Krijg ik de naam van de besmette persoon met wie ik een hoogrisicocontact had?

Nee, de onderzoeker vertelt je niet met wie je een risicocontact had, hoog noch laag.

Moet ik voortaan naar de huisarts gaan zodra ik COVID-19-symptomen vertoon?

Nee. Als je symptomen vertoont, bel je naar je huisarts. Al wie beantwoordt aan de definitie van een mogelijke besmetting, moet getest worden. Een besmette persoon is vlak voor en na het optreden van de symptomen het besmettelijkst. Het is dus belangrijk om de huisarts zo vroeg mogelijk op te bellen, zodat die de patiënt kan isoleren, en zo nodig ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Bron > Sciensano

 

Moet ik me laten testen als ik contact had met een zieke?
 • Had je een laagrisicocontact en heb je geen symptomen? Dan word je opgebeld maar niet getest. Krijg je toch symptomen? Bel naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.
 • Had je een hoogrisicocontact op je werk en heb je veel contact hebt met personen uit de risicogroep (bv. mensen ouder dan 65 jaar), dan word je getest na de 14 dagen van thuisisolatie. Als je zelf symptomen hebt, bel dan naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.
Wat gebeurt er als ik de contactoproep heb gemist?

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon vanop het nummer 02 214 19 19, via e-mail, via de post of via sms vanop het nummer 8811. Je kunt enkel via deze nummers gecontacteerd worden. Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.

Bron > www.info-coronavirus.be

Als er na een telefoonoproep een vermoeden van besmetting is, moet ik dan zelf mijn meerderjarige huisgenoten verwittigen?

Je gaat zoveel mogelijk in zelfisolatie. Je zondert je af van je kwetsbare huisgenoten, je eet en slaapt apart. Verlucht regelmatig de woning en ontsmet oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken, kranen, enz.
 

bron > www.info-coronavirus.be 
 

Moet ik sowieso 14 dagen in isolatie als ik contact had met een zieke?

Alles hangt ervan af of je symptomen vertoont.

 • Zo ja, krijg je de raad onmiddellijk je huisarts te bellen om je eventueel te laten testen.
 • Zo niet maar je loopt een hoog risico, krijg je de raad om je 14 dagen te isoleren (en een PCR-test te laten afnemen op de 12e dag als je voor je werk in contact komt met kwetsbare personen).
 • Zo niet en je loopt een laag risico, krijg je de raad fysieke afstand te bewaren. Afhankelijk van de omstandigheden word je enkele dagen na de eerste oproep nogmaals opgebeld (om te polsen naar de evolutie van de symptomen, om te vragen of je je hebt laten testen, ...).
Ik heb of had COVID-19-symptomen, maar ik werd nooit getest. Moet ik het callcenter opbellen?

Nee. Als je symptomen vertoont, bel je naar je huisarts. Al wie beantwoordt aan de definitie van een mogelijke besmetting, moet getest worden. Een besmette persoon is vlak voor en na het optreden van de symptomen het besmettelijkst. Het is dus belangrijk om de huisarts zo vroeg mogelijk op te bellen, zodat die de patiënt kan isoleren, en zo nodig ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Bron > Sciensano

Ik heb een contactoproep gekregen en het blijkt dat ik in contact ben geweest met een zieke persoon, wat moet ik doen?

Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Wanneer je een hoogrisicocontact had, moet je 14 dagen in thuisisolatie: je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kunt werken, kun je dit blijven doen. Kun je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Je had een laagrisicocontact als je maar heel kort contact had, bijvoorbeeld met een collega die ver van jou zat op kantoor. Dan hoef je niet in isolatie, maar moet je wel de basisreflexen nog strikter toepassen. Je werkt dus best zo veel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar bedek je neus en mond met bijvoorbeeld een mondmasker.
In elk geval blijf je meteen thuis en neem je onmiddellijk contact op met je huisarts als je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid vertoont.

Bron > www.info-coronavirus.be 

Mag ik gaan werken als ik contact had met een COVID-19-patiënt?

Je had een hoogrisicocontact wanneer je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest, bijvoorbeeld met een collega die naast je zit. In dat geval moet je 14 dagen in thuisisolatie. Je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kan werken, kun je dit nog blijven doen. Kun je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent.

Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan je uitzonderlijk toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

Je had een laagrisicocontact wanneer je heel kort in contact bent gekomen met iemand, bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk. Dan hoef je niet in isolatie maar moet je wel de basisreflexen nog strikter toepassen. Je werkt dus best zo veel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar bedek je neus en mond met bijvoorbeeld een mondmasker.

Wat is het profiel van de persoon die mij zal opbellen?

Iemand die werkt in opdracht van de overheid, belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). De medewerker belt je altijd vanop het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms vanop het nummer 8811. Je kunt niet terugbellen. De persoon die de mensen opbelt met wie je contact hebt gehad, is gebonden aan het beroepsgeheim en je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank.

Bron > www.info-coronavirus.be

En als ik niet iedereen kan opsommen?

Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Was vaak en grondig je handen.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.
Wie zal mij opbellen?

Iemand die werkt in opdracht van de overheid, belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). De medewerker belt je altijd vanop het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms vanop het nummer 8811. Je kunt niet terugbellen. De persoon die de mensen opbelt met wie je contact hebt gehad, is gebonden aan het beroepsgeheim en je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank.

bron: www.info-coronavirus.be 

Wanneer begint de contactopvolging?

Als je naar de huisarts gaat en er een vermoeden is van COVID-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisisolatie. Als je wordt getest op het coronavirus, wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging.

Ik heb contact gehad met iemand die een hoogrisicocontact had. Heb ik dan zelf ook een hoogrisicocontact gehad?

Nee. Je hebt een hoogrisicocontact gehad als je zelf contact had met een zieke persoon.

Welk telefoonnummer belt mij op?

De oproep komt van het nummer 02 214 19 19, de sms van het nummer 8811. Enkel deze nummers worden gebruikt en zijn gemachtigd om je informatie te vragen en vragen te stellen. Sla deze nummers op in je gsm als enig oproepnummer van het call center.

Bron > www.info-coronavirus.be

Krijg ik sowieso een telefoontje van het callcenter?

Het telefoontje om te vragen met wie je contact hebt gehad, kan er alleen maar komen nadat je je huisarts hebt geraadpleegd en je getest bent op COVID-19. Ook mensen die met een besmette persoon in contact zijn geweest, zullen gecontacteerd worden. Maar dan stellen we geen vragen over je contacten. Dat vragen we alleen aan een ziek persoon die getest is. Mogelijk vragen we wel naar je beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare peronen. Mogelijk vragen we ook je rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kunt werken.