De Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven pleiten voor aanpassingen van de regelgeving binnen de verplichte verzekering en suggereren ook nieuwe initiatieven.

Over het gebrek aan opvolging van preventieadvies:

  • De Belg elk jaar blijven herinneren aan het bestaan van het ‘mondzorgtraject’ dat preventief gedrag beloont (een betere terugbetaling als je jaarlijks naar de tandarts gaat).
  • Sensibiliseringscampagnes rond tandverzorging voeren op maat van specifieke doelgroepen: kinderen, zwangere vrouwen, jonge volwassenen, ouderen en chronisch zieken. Er zouden ook pilootprojecten gepromoot moeten worden die gericht zijn op de bevolkingsgroepen die niet (of weinig) naar de tandarts gaan (arme bevolkingsgroepen, jongeren van 18 tot 30 jaar, ouderen en personen met een handicap).
  • Initiatieven versterken om de kennis en de actiemogelijkheden te vergroten bij patiënten op vlak van hun algemene gezondheid en hun mondgezondheid in het bijzonder. De ziekenfondsen moeten hier een rol spelen, maar ook de tandheelkundigen moeten worden aangemoedigd om de patiënten, klein en groot, goed te informeren over de gevolgen van een verwaarloosd gebit. Een luik ‘gezondheidswijsheid’ toevoegen aan de accreditering van de tandartsen zou ook geen slecht idee zijn.

Om tandzorg financieel toegankelijker te maken:

  • Beter communiceren over de geconventioneerde tarieven voor courante verzorging via verschillende kanalen als websites en de magazines van de ziekenfondsen. Voor alle vragen over de conventiestatus van de zorgverlener en/of zijn uurregeling kan het publiek trouwens steeds terecht op de website van het RIZIV.
  • De patiënt aanmoedigen om in dialoog te gaan met zijn tandarts, zodat die schriftelijk een behandelingsplan kan voorstellen met een schatting van de kosten (met een duidelijk onderscheid tussen het remgeld, de terugbetalingen door het ziekenfonds, de supplementen, enz.), alvorens de patiënt start met een dure behandeling als orthodontie of het plaatsen van prothesen. Zo weet de patiënt waar hij op financieel vlak aan toe is.
  • De nomenclatuur en de erelonen van de tandzorg herzien en die aanpassen aan de realiteit van vandaag. Hoe? Door de erelonen van bepaalde handelingen te verhogen, maar ook die van andere te verlagen (of te schrappen).
  • De erkenning van mondhygiënisten ondersteunen, die bepaalde preventieve verzorging op zich zouden kunnen nemen aan interessante tarieven (aanpassing van het KB 78 over de gezondheidsberoepen).

Een standpunt in magazine Health Forum van juni 2017 

Thema's