Als iemand aansluit bij een verzekeringscontract, dan passen de verzekeringsmaatschappijen segmenteringscriteria toe die een invloed hebben op zowel de toegang tot het verzekeringsproduct als de bepaling van de bijdragen en de draagwijdte van de waarborg.

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende criteria die de VMOB 'MLOZ Insurance' gebruikt in het kader van haar verzekeringen. Die criteria zijn afhankelijk van het soort product.

De volgende criteria zouden in overweging genomen kunnen worden:

Bij het begin van het contract:

  • De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op ziekte en een ziekenhuisopname toe, naarmate men ouder wordt. De leeftijd van de verzekerde kan een impact hebben op de frequentie van de schadegevallen en/of op het uitgegeven bedrag. Daarom wordt hier rekening mee gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage. In dit verband is een beperking mogelijk, naargelang het gekozen product:

Product Leeftijdsgrens
Hospitalia /
Hospitalia Plus 65 jaar
Hospitalia Continuïteit 65 jaar
Hospitalia Ambulant 64 jaar
Forfait H /
Dentalia Plus 64 jaar
Medicalia /
Income (run off) 55 jaar
Comfort (run off) /

 

  • Naargelang het gekozen product, kan de aansluiting na een bepaalde leeftijd aanleiding geven tot de betaling van een bijkomende premie, want de leeftijd van de verzekerde kan een impact hebben op de frequentie van de schadegevallen en/of op het bedrag van de uitgaven

  • De gezondheidstoestand en vooral de aanwezigheid van een bestaande aandoening/ toestand/ziekte, want het risico op een ziekenhuisopname/ambulante verzorging kan hierdoor stijgen.

  • De gezondheidstoestand van de verzekerde op het ogenblik van de aansluiting kan een impact hebben op de frequentie van de schadegevallen én het bedrag van de medische kosten. Hierdoor kan het ook gerechtvaardigd zijn dat bepaalde medische kosten, verbonden met een bestaande toestand/aandoening/ziekte, niet gedekt worden. 

Onze VMOB maakt, qua aanvaarding, tarifering en/of de draagwijdte van de dekking geen onderscheid naargelang de aard van de verzekering (een commerciële verzekering of een verzekering bij een ziekenfonds) die de kandidaat-verzekeringsnemer genoot voor zijn (haar) aansluiting bij onze VMOB, behalve voor de toepassing van de vooraf bestaande toestand (zwangerschap).

Wanneer de vrouwelijke verzekerde vooraf al een gelijkwaardige commerciële verzekering genoot, dan heeft die verzekerde in de eerste 9 maanden aansluiting bij Hospitalia, recht op de terugbetalingen voor een bevalling zij het met één beperking: als zij in een eenpersoonskamer verblijft dan zullen de kamer- en de ereloonsupplementen niet terugbetaald worden.

Voor de vrouwelijke verzekerden die voorheen verzekerd waren door een hospitalisatieverzekering van een ziekenfonds, geldt die beperking alleen  wanneer de bevalling zich voordoet in de eerste 9  maanden die de cumulatie zijn van een eerste verzekeringsperiode bij de vorige verzekering én Hospitalia, zonder onderbreking.

Tijdens het contract:

De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op een ziekte of een ziekenhuisopname toe naarmate men ouder wordt. Dit criterium kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en/of het uitgegeven bedrag. Daarom wordt hier rekening mee gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage