Wat verwachten wij: 

Partena Ziekenfonds, Partena Hulp in huis, en Partena Kinderopvang bieden samen kwalitatieve diensten en oplossingen voor een gezond en comfortabel leven doorheen alle levensfases. Onze 3200 medewerkers ondersteunen bijna 500.000 klanten. 
Onze dienstverlening wordt volledig bepaald door de kwaliteit van onze mensen. In onze strategie staat de mens – klant en medewerker - centraal. 
In die optiek wil Partena Ziekenfonds en Partners evolueren naar

 • een performant bedrijf dat processen en transacties digitaliseert of automatiseert
 • waardoor een klantgerichte en meer horizontale organisatiestructuur met ‘naadloze’ processen en samenwerkende cross-functionele teams ontstaat,
 • met medewerkers die opgeleid zijn in doorgedreven expertise en gepersonaliseerd advies,
 • waarbij iedereen mee is in het digitale verhaal en daarvoor de nodige digitale skills heeft.

Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een Directeur Human Resources die het HR-beleid verder uittekent en implementeert. 

De HR-directeur is verantwoordelijk voor:

Strategie en beleid

 • het bepalen van de HR-strategie als deel van de algemene strategie. Daartoe werkt hij nauw samen met de CEO en het directieteam, waar hij of zij deel van uitmaakt.
 • het waken over een consistente en coherente uitvoering en bijsturing van deze HR-strategie.
 • het ondersteunen van de organisatie bij de uitvoering van de strategie via performante en data-gestuurde processen inzake talent management, kennismanagement, reward & recognition, interne communicatie, organisatieontwikkeling, welzijnsbeleid, etc.

Cultuur

 • de ontwikkeling, via de leidinggevenden, van een performante cultuur met focus op klantgerichtheid, ondersteunend leiderschap, samenwerking en communicatie.
 • het begeleiden van de organisatie bij de (digitale) veranderingsprocessen die Partena Ziekenfonds en Partners doormaakt om ook in de toekomst klantgericht te blijven.

Performantie

 • het verzekeren van de correcte uitvoering van de HR-basisprocessen binnen de hele organisatie.
 • de aansturing van het sociaal overleg voor de hele organisatie. De HR-directeur is voorzitter van de ondernemingsraden.
 • het specifieke HR-beleid voor het ziekenfonds, als centrale bedrijfseenheid en locomotief voor de andere business units.
 • het aansturen van het beleid voor arbeiders (in dotted line) en de cohesie met de algemene HR strategie bewaken.
 • Het leidinggeven aan het HR-Team.

Wie zoeken we: 

We zoeken iemand die:

 • op directie-niveau strategisch kan denken en tegelijkertijd ook de pragmatische uitwerking van een HR-beleid kan vorm geven.
 • bruggen bouwt, mensen verbindt, kan omgaan met diverse stakeholders.
 • resultaatsgedreven is.
 • de waarden van de onderneming uitstraalt.
 • zowel krachtig als empathisch kan communiceren naar managers, leidinggevenden, medewerkers en vakbonden toe.
 • in staat is om het beleid te differentiëren naar de verschillende business units toe en toch voldoende homogeniteit te bewaren.
 • voortdurend zoekt naar nieuwe mogelijkheden om het HR-beleid van de onderneming verder te ontwikkelen.
 • niet denkt in structuren, maar in vooruitgang.
 • in staat is performantie-optimalisatie te (helpen) realiseren door continue verbetering en digitalisering.
 • zich comfortabel voelt bij veranderingen en er proactief op inspeelt.
 • kan rekening houden met meerdere stakeholders en streeft naar de ontwikkeling van een HR-beleid dat gedragen wordt door iedereen binnen de directie. Hij of zij heeft daartoe de nodige communicatieve vaardigheden.

De ideale kandidaat

 • heeft minstens 10 jaar ervaring in een leidende functie in HR, bij voorkeur in een dienstverlenende context waar expertise belangrijk is.
 • heeft ervaring met digitale verandering en klantgerichte organisatieontwikkeling.
 • kan functioneren in een complexe en door de overheid sterk gereglementeerde sector.
 • is een generalist, maar is ook in staat de experten binnen HR te inspireren.
 • heeft doorgedreven ervaring in het sociaal overleg.
 • heeft affiniteit met de social profit.
 • is Nederlandstalig en spreekt ook Frans. Engels is een extra troef.
 • kan om het even welk diploma hoger onderwijs hebben of kan een vergelijkbaar niveau van handelen en denken aantonen.
 • kan om het even welke oorsprong, geslacht, overtuiging, … hebben zolang er voldaan wordt aan de eisen van de rol.

Positionering binnen de Organisatie

De HR-directeur rapporteert aan de CEO en maakt deel uit van het Directieteam van de groep en stuurt vandaag 7 mensen aan. 
• De HR Business Partner voor Kinderopvang 
• De HR Manager voor Hulp in Huis, die ook rechtstreeks rapporteert aan de BU-directeur en die de payroll voor de arbeiders aanstuurt 
• De verantwoordelijke Talent 
• De verantwoordelijke Reward & Recognition 
• De verantwoordelijke Interne Communicatie 
• De preventie-adviseurs 
• De HR-analist

Wat kunnen we u bieden: 

Voor deze Search doet Partena Ziekenfonds, Partena Hulp in huis, en Partena Kinderopvang beroep op Leen Cole (C.O.L.E HR Consultancy) en David Ducheyne (Otolith). Voor vragen kunt u terecht bij Leen Cole op het nr. 0479 02 26 77.

Solliciteren : 

http://www.partena-jobs.be/vacatures/vacature-directeur-human-resources-...

Solliciteren: 

Voor deze Search doet Partena Ziekenfonds, Partena Hulp in huis, en Partena Kinderopvang beroep op Leen Cole (C.O.L.E HR Consultancy) en David Ducheyne (Otolith). Voor vragen kunt u terecht bij Leen Cole op het nr. 0479 02 26 77.