17/10/2017
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt alle landen aan om gezondheidsdoelstellingen vast te leggen. België heeft er al, maar die zijn behoorlijk versnipperd. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit voor een gestructureerd programma met meer coherentie.

Een gezondheidsdoelstelling hier en eentje daar

Gezondheidsdoelstellingen zijn een krachtig instrument om het gezondheidsbeleid te bepalen, bij te sturen en te evalueren. België gaat er wel mee aan de slag, maar de aanpak is vrij versnipperd. Het gaat om een mix van zowel algemene als specifieke doelstellingen. Ofwel geformuleerd door de politiek (bv. aantal rokers terugbrengen tot 17%), ofwel door de wetenschappelijke wereld (bv. de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad), … In hun studie maakt het KCE een volledig overzicht van wat er al bestaat op federaal vlak.

Nood aan gestructureerd programma

België heeft dus al heel wat gezondheidsdoelstellingen, maar het ontbreekt aan een gestructureerd programma. Hoe kunnen we die omkadering op touw zetten? Het KCE ijvert voor een platform met alle actoren (politiek, wetenschap, verschillende sectoren, …) om de formulering van gezondheidsdoelstellingen te coördineren, ondersteunen en zichtbaar te maken. Eerst en vooral moet dat platform de prioriteiten van het gezondheidsbeleid bepalen. Enkel zo kan je concrete doelstellingen formuleren, met ambitieuze én realistische streefcijfers.

Meer info op de site van het KCE

Trefwoorden

Mots-clés: