De Afrikaanse projecten in 2021

Ook in 2021 was COVID-19 voelbaar op het terrein, en beïnvloedde het de uitvoering van projecten op het terrein. 

Digitalisering van de mutualiteiten
Een belangrijk project dat opnieuw gelanceerd werd, betreft de digitalisering van de mutualiteiten in Benin en Togo. Vertegenwoordigers van mutualiteiten uit Benin en Togo werden opgeleid in het gebruik van een IT-toepassing die moet toelaten om het beheer van de ziekenfondsen te professionaliseren en gebruik te maken van betrouwbare data. Dit project wordt financieel ondersteund door de Onafhankelijke Ziekenfondsen, en er wordt inhoudelijke deskundigheid van IT-experten ter beschikking gesteld.

Conférence de Dakar 
Conférence de DakarIn 2021 werd er ook hard gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe internationale conferentie ‘Conférence de Dakar’, een samenwerking tussen de Synergie MASMUT (ontwikkelingsproject van 6 Belgische actoren waaronder de Onafhankelijke Ziekenfondsen), AIM (Association Internationale de la Mutualité), en PASS (ontwikkelingsproject ondersteund door de Franse mutualiteiten). Deze conferentie is een online event dat op 15 en 16 maart 2022 zal plaatsvinden. Centraal thema is de betrokkenheid van de Afrikaanse mutualiteiten in de ontwikkeling van de ziekteverzekering op het Afrikaanse continent. 

Samenwerkingen
En route pour DakarDe Onafhankelijke Ziekenfondsen werken sinds 2006 met de ngo Louvain Coopération. In 2021 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de periode 2022 – 2026. Centraal in deze samenwerking staat de ondersteuning van de mutualiteiten op het Afrikaanse continent, meer specifiek in Benin, Togo en Burundi.
Sinds 2014 werken de Onafhankelijke Ziekenfondsen samen met de christelijke en socialistische ziekenfondsen alsook 3 Belgische ngo’s (Louvain Coopération, SolSoc en WSM) in een gezamenlijk project ter ondersteuning van de mutualiteiten in 8 landen van West- en Centraal-Afrika, genaamd ‘Synergie MASMUT’. Dit project betreft steun om de mutualiteiten verder te professionaliseren, ondersteuning van de mutualiteiten in hun politiek pleidooi ten aanzien van de overheid, de analyse van thema’s gelinkt aan gezondheidszorg en sociale bescherming. Voor de derde keer hebben de zes partners een nieuw project uitgewerkt en in de zomer van 2021 ingediend bij de Belgische overheid voor de periode 2022-2026.