Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Ons partnership met Dokters van de Wereld (DvdW) 
Het project SWEAT4CARE van DvdW zette onze collega's aan om in mei gedurende 4 weken zoveel mogelijk te bewegen. De deelnemers zamelden virtueel stethoscopen in. Het verzamelde bedrag leverde een mooie bijdrage aan het verzorgen en beschermen van daklozen tegen COVID-19.  

De Onafhankelijke Ziekenfondsen ondersteunden ook de Adobus van DvdW, die jongeren bewust maakt van hun seksuele gezondheid. De mobiele kliniek bezoekt wekelijks de speelplaats van een middelbare school in Colfontaine en biedt jongeren onder andere betrouwbare informatie, gratis zwangerschapstests, maandverband en anticonceptie. 

Klimaatcoalitie en klimaatmars 
‘Gezondheid en klimaat’ vormt één van de topprioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Hun engagement vertaalden ze in een deelname aan de zogenaamde 'Klimaatcoalitie', een breed samenwerkingsverband tussen meer dan 80 maatschappelijke organisaties. Op zondag 10 oktober betoogden tienduizenden bezorgde burgers, waaronder een delegatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in Brussel tegen de opwarming van de aarde. 
Voornaamste eis: een coherente en transversale aanpak om de leefbaarheid van de planeet te waarborgen. 
 
CurieuzenAir
Sinds oktober nam de Landsbond, samen met meer dan 3.000 andere meetpunten in Brussel deel aan het burgeronderzoek CurieuzenAir. Doel? De luchtkwaliteit meten in de zogenaamde vijfhoek in Brussel en de wijken buiten de ring. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn overtuigd dat duurzame mobiliteit dé sleutel is tot betere luchtkwaliteit.  
 
Wellbeing
De interne werkgroep Wellbeing organiseerde tal van activiteiten die het evenwicht tussen lichaam en geest optimaal bewaken. Een van de hoogtepunten waren de virtuele sessies van ‘Better Minds at Work’. Centrale vraag: hoe kunnen we diepere connecties maken met onze collega's en hoe kunnen we optimaal werken vanop afstand? Extra aandacht ging ook naar het optimaliseren van de sociale cohesie door het opzetten van een uitwisselingsplatform 'CollaboraXion' op het intranet. Ook daar lag de focus op efficiënter hybride werken en in contact blijven met collega's. Wat er in 2021 ook veel bijval kreeg: yogasessies, fitness via Teams en (in juni) een virtueel personeelsfeest met muziek in de hoofdrol. 
 
Overstromingen 
De enorme ravage, na nooit geziene overstromingen in het zuiden van het land, liet onze collega's niet onberoerd. Meer dan 80 vrijwilligers gingen op vrijdag 6 augustus, in volle vakantieperiode, een handje helpen door te poetsen en maaltijden te bedelen in de Luikse regio. Zij konden rekenen op veel sympathie van de getroffen inwoners. 
 

Recyclage-inspanningen 
Op de Landsbond verzamelt de logistieke dienst op jaarbasis meer dan 700 kg aan klein en gevaarlijk afval, zoals elektronica, toners en batterijen. ABa Recycling honoreerde die inspanningen en reikte een Green Feet Award uit.