De digitalisering wordt voortgezet … 

eAttest, het elektronisch circuit voor de betalingen aan leden, en eFact, het elektronisch circuit voor facturatie van de derde betaler, zetten hun momentum voort. eAttest sluit 2021 af met een penetratiegraad van 67,14 % voor huisartsen, 52,38 % voor tandartsen en 3,75% voor specialisten.

Percentage van betalingen aan leden die elektronisch uitgevoerd worden per zorgverlener   


De penetratiegraad van eAttest voor de betaling aan leden eindigt in 2021 op een globaal gebruik van meer dan 32 %.

 

 

Percentage van betalingen aan leden die elektronisch uitgevoerd worden

 

Ook de elektronische facturatie van de derde betaler neemt toe, voornamelijk bij huisartsen.

Percentage van betalingen in derdebetalersregeling die elektronisch uitgevoerd worden  

Digitalisering van de kinesitherapiesector   

2021 wordt ook gekenmerkt door de ontwikkeling van de digitalisering van de kinesitherapiesector. Deze overgang naar het digitale vindt, voor de eerste keer, in drie dimensies plaats: 

  • de betaling aan leden met eAttest
  • de derde betaler met eFact
  • de dematerialisering van het beheer van de akkoorden met eAgreement

De inproductiezetting is voorzien voor 2022. 

Het elektronisch getuigschrift