We moeten een gezondheidssysteem aanmoedigen dat beantwoordt aan de noden van de burgers, gebaseerd is op een visie op lange termijn en steunt op meerjarige gezondheidsdoelstellingen op maat van Vlaanderen en Brussel.

In een context van een stijgende versplintering van bevoegdheden en beslissingsprocessen, moet de volgende regering aandacht hebben voor de noodzaak van een permanent overleg met de andere machtsniveaus. Om enerzijds gemeenschappelijke objectieven vast te leggen, te monitoren en te evalueren, en om anderzijds het behoud van de rechten van de burgers te garanderen op vlak van zowel het opnemen van hun rechten als de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Met hun 2,2 miljoen leden in België, hun plaats als eerste verzekeringsinstelling in Brussel en de derde in Vlaanderen, willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen beantwoorden aan deze vraag, in overeenstemming met de bezorgdheden van de burgers.

Deze twee nota’s gaan over de uitdagingen en de specifieke prioriteiten in Vlaanderen en Brussel, met als doel om de reflectie te stimuleren rond de nieuwe regionale regeringsverklaringen.

PDF-pictogramVisie Vlaanderen

PDF-pictogramVisie Brussel 

Meer weten over onze prioriteiten voor Wallonië? Ontdek onze visie rond de gezondheid in Wallonië (in het Frans).

Ontdek 3 vragen aan Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, over gezondheid…

Lees ook