Dienst Dringende zorg in het buitenland

Net zoals in 2020 hebben onze leden in 2021 weinig gereisd omwille van COVID-19. Het totale aantal dossiers dat beheerd wordt door de dienst, is lichtjes gedaald. De grenzen werden in opdracht van de overheid gesloten van eind januari tot eind april 2021. In deze periode viel een schoolvakantie tijdens dewelke mensen meestal op reis gaan.

 

De lichte daling valt ook te verklaren door het feit dat er minder verzorging in het buitenland werd toegediend in 2020. De dossiers voor een terugbetalingsaanvraag worden inderdaad niet altijd onmiddellijk ingediend.

Toegankelijker met de auto, de grenslanden zijn populair gebleven bij reizigers. Terugkeer werden makkelijker te organiseren.