Een blik op de markante feiten van 2021 

Kwetsbare groepen bereiken
De vormen van werken op afstand die tijdens de gezondheidscrisis ingevoerd werden, hebben aangetoond dat ze veel mogelijkheden bieden, maar ook dat zij de kloven nog groter kunnen maken, vooral bij kwetsbare groepen. Om deze kloven te verkleinen en de toegang van de meest kwetsbare personen tot geneeskundige verzorging te verbeteren, zijn er twee intermutualistische projecten opgestart in 2021:

Geestelijke gezondheidszorg, centraal in onze activiteiten  
De aanpak van de geestelijke gezondheid verbeteren maakt al jaren deel uit van de prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De gezondheidscrisis woog ook zwaar op de geestelijke gezondheid van de Belgen, en vooral op die van jongeren. Daarom hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen ‘Ik was 20 in 2020’ gekozen als thema voor hun symposium van 2021. In dat kader is een groot onderzoek uitgevoerd bij 1.000 jongeren tussen 16 en 25 jaar om na te gaan welke gevolgen de gezondheidscrisis had op hun geestelijke gezondheid en hun lichamelijk welzijn. De resultaten zijn verhelderend en kunnen geraadpleegd worden op de pagina over dit evenement.

Eén groep, één visuele identiteit, meer synergieën 
Eind 2021 werd ook het nieuwe model van de Onafhankelijke Ziekenfondsen geconcretiseerd, een meer regionaal model met 3 ziekenfondsen: Helan in Vlaanderen en Brussel, Partenamut in Wallonië en Brussel, en Freie in de Duitstalige Gemeenschap. Dit model gaat gepaard met een nieuwe branding om een grotere coherentie tussen de merken te verzekeren, meer synergieën tussen onze entiteiten tot stand te brengen en meer duidelijkheid te bieden voor de hele groep. 

 

+

 

MLOZ Insurance in 2021 

Hoewel de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar is, wordt het jaar 2021 gekenmerkt door een geleidelijke terugkeer naar een meer normale situatie.

Groei van ons ledental
Na een bevredigende bedrijfsactiviteit in 2020 gezien de moeilijke omstandigheden, hebben we in 2021 zowel voor Hospitalia als voor Dentalia een groei vastgesteld ver boven onze verwachtingen. Deze mooie groei werd mogelijk gemaakt door de kwaliteit van ons aanbod en de commerciële (en digitale) dynamiek van onze ziekenfondsen. 

Geestelijke gezondheidszorg, een van onze prioriteiten
Na de uitbreiding van de dekking van zorg vóór en na de ziekenhuisopname en ondersteunende diensten zoals psychologische en educatieve ondersteuning in 2020, hebben we in 2021 besloten de dekking van de geestelijke gezondheidszorg vanaf 2022 uit te breiden. Dit om tegemoet te komen aan de toegenomen behoeften op dit gebied, in overeenstemming met de prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

Meer transparantie over getuigschriften
In het geval van tandzorg moet de vermelding op de getuigschriften (uniek formulier) van alle door de verstrekker verstrekte zorg (en de gefactureerde kosten) niet alleen de transparantie voor de patiënten vergroten, maar het ook veel gemakkelijker maken voor verzekerden met een tandverzekering om terugbetaling van deze zorg te verkrijgen. Het toenemende succes van nieuwe en dure behandelingen waarvan de medische relevantie niet is bewezen, is echter een trend die ons zorgen baart. Indien hierop niet naar behoren wordt toegezien, zou dit kunnen leiden tot een sterke stijging van de terugbetalingen - en dus van de premies - zonder dat de mondgezondheid van onze verzekerden erop vooruitgaat.