Onze kerncijfers

Eind 2021 bedroeg het geconsolideerde ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 2.254.340 rechthebbenden.

Die als volgt waren verdeeld:

 

Deze cijfers omvatten de algemene regeling, de regeling zelfstandigen en de Internationale Verdragen.
De Internationale Verdragen vertegenwoordigen 40.071 rechthebbenden (1,78% van het globale ledental).

 

Onze groei in de afgelopen jaren