Als ziekenfonds vinden we het belangrijk om onze sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Dat betekent zoveel als: geëngageerd zijn in de maatschappij. Daarom investeren we middelen, tijd en personeel in projecten die ons na aan het hart liggen.

De oprichting van ziekenfondsen in Bénin en Togo stimuleren

Wij steunen de oprichting van ziekenfondsen in Atakora, een van de armste streken van Bénin. Het is de bedoeling om, samen met de Belgische NGO “Louvain Coopération au Développement”, daar een echte ziekenfondsstructuur op te richten.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben ook meegewerkt aan de publicatie van het fotoboek ‘Rébécca, op weg naar autonomie’ van Johann Stockmann.

Vechten tegen kanker tijdens de Levensloop voor Bedrijven

Als bedrijf willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen actief vechten tegen kanker. En echt actief vechten, want elk jaar nemen onze medewerkers deel aan de Levensloop voor Bedrijven. 24 uur lang lopen of wandelen verschillende bedrijven rond het Koning Boudewijnstadion voor het goede doel.

Vrijwilligerswerk promoten bij onze werknemers

Elk jaar bieden wij onze werknemers de kans om een dag vrijwilligerswerk te doen in Dunepanne, ons verzorgingstehuis in De Haan. Daar verblijven bejaarden en mensen met een handicap voor een bepaalde periode. Het is ongetwijfeld een unieke ervaring en laat geen enkele medewerker onberoerd. Ze keren steeds naar huis met mooie herinneringen.