Wat houdt je job in?

Mijn job, specifiek voor mij, bestaat er voornamelijk uit dat ik opzoek ga naar de kwetsbaarheden die zich bevinden op ons netwerk enerzijds. Anderzijds, een andere grote rol is het beheren van de PAM-tool. Dus het beheren van de verschillende geprivilegieerde toegangen van de verschillende systemen, servers, applicaties. En zorgen dat de juiste mensen daar toegang toe hebben en mensen die geen toegang moeten hebben er ook geen toegang toe hebben.

Wat vind je leuk aan je werk?

Wat ik tof vind aan mijn werk is dat zeer gevarieerde takenpakket. Zoals ik net zei heb ik een aantal hoofddoelen. Maar daarnaast sta ik ook in voor het helpen van andere leden van het team. En dat zorgt ervoor dat ons werk gaat van de security op het gebied van netwerkbeheer, systeembeheer, applicaties. Maar dat gaat ook over Dev-OPS waar er geprogrammeerd wordt, waar we statistieken gaan presenteren of presentaties gaan geven. De overdracht van informatie naar mensen iets minder van security weten et cetera.

Waarom kies je voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

In eerste instantie was mijn motivatie om voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen te kiezen, het feit dat alle landstalen hier gebruikt worden. Meer specifiek waar ik mijn Frans kon verbeteren wat ondertussen best wel gelukt is. Daarbuiten zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook altijd een fijne werkplek geweest met een grote collegialiteit. Ze hebben ook een zekere respect, een zekere moeite die gedaan werd voor hun werknemers.