Uitdagingen

Al vele jaren wordt preventie weinig ondersteund door onze gezondheidszorg. In België gaat alles samen slechts 2,2 % van de totale uitgaven op het gebied van gezondheid naar preventie, wat ons land beduidend onder het Europese gemiddelde van 3,1 % plaatst.

Volgens verschillende enquêtes willen de burgers dat er meer middelen worden uitgetrokken voor preventie, waardoor het een proactief beleid wordt dat de kwaliteit van het leven verbetert.

Vanuit economisch oogpunt levert elke euro die geïnvesteerd wordt in preventie, 4 euro op.

Chronische aandoeningen en verslavingen

Een 80-jarige zal gemiddeld 10 jaar gezond leven verliezen door een chronische ziekte verbonden aan een kanker, hart- en vaatziekte, diabetes type II of een neurodegeneratieve ziekte.

De oorzaken van deze pathologieën zijn wijd en zijd bekend: tabaksverslaving, alcoholconsumptie, overgewicht, gebrek aan beweging, voeding met veel chemische en weinig plantaardige bestanddelen. Tabak is verantwoordelijk voor de meeste luchtweginfecties en hart- en vaatziekten, en voor 30 tot 40 % van de kankers. Toch rookt vandaag de dag nog 20 % van de Belgen.
Ook de consumptie van alcohol is problematisch in België met een gemiddeld verbruik dat hoger ligt dan het gemiddelde van de OESO.

Er is een enorm potentieel in de preventie van chronische ziektes: als de vijf voornaamste risicofactoren aangepakt zouden worden, zou het aantal gevallen van diabetes type 2 kunnen dalen met 90 %, hart- en vaatziekten met 82 % en kankers met 70 % (als ook de overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen toegevoegd wordt).

Kankers en opsporingen

Voor meer dan 80 % van de bevolking is de strijd tegen kanker prioritair.

Niet alleen preventiefactoren, maar ook een verhoging van de participatiegraad aan de bestaande opsporingsprogramma’s (voor borst-, baarmoederhals- en darmkanker) zou de strijd tegen kanker kunnen boosten. Momenteel bereiken die programma’s maar 50-60 % van de bevolking, met aanzienlijke verschillen tussen de gewesten die weggewerkt zouden kunnen worden als men zich zou inspireren op de best practices, onder meer voor de opsporing van darmkanker.

Vaccinaties

We noteren grote verschillen tussen de gewesten bij de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV): bijna 90 % van de meisjes in Vlaanderen wordt ingeënt, tegenover slechts 36,1 % in Wallonië en Brussel.

Er moet ook herhaald worden hoe belangrijk de inenting tegen het griepvirus is voor gezondheidsprofessionals en 65-plussers, evenals de vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest.

Wat is de impact van de COVID-19-crisis op de preventiemaatregelen?

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

Lees ook