De laatste jaren waren er talrijke medische innovaties die in heel wat gevallen een vooruitgang betekenden voor patiënten: nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C, gerichte therapieën en immunotherapie voor kankerbehandeling of diagnostische tests,.... Deze innovatieve behandelingen, vooral voor zeldzame ziekten en kankers, namen een steeds grotere hap uit het budget. Deze uitgaven kunnen niet gecompenseerd worden door de besparingen die gerealiseerd werden dankzij geneesmiddelen die het einde van de octrooitermijnen bereikten of door de rationalisatie van hetvoorschrijfgedrag..  Zelfs al zullen de kosten voor deze behandelingen waarschijnlijk dalen in de komende jaren, toch vormt het gebruik ervan van op grote schaal een serieuze budgettaire uitdaging, wat verder onderzoek naar de economische en therapeutische meerwaarde van deze nieuwe behandelingen vereist

Het budget voor geneesmiddelen bedraagt 17,8 % van het totaalbudget en overschrijdt sinds 2015 de budgetdoelstelling (200 tot 300 miljoen euro per jaar). Alleen al in de strijd tegen kanker zou omstreeks 2020 naar schatting meer dan 70 % van de behandelingen steunen op doelgerichte therapieën en immunotherapie, en zo bijna 20 % van het totaalbudget voor geneesmiddelen uitmaken.

Gezien de kostprijs van de behandeling van bepaalde ziekten en de onverklaarbare verschillen in werkelijke prijs tussen landen, gaan er heel wat stemmen op om de prijzen die toegepast worden door de farmaceutische industrie, in vraag te stellen. Niet alleen omwille van het gebrek aan transparantie van de kostprijsstructuur, maar ook omdat er voor veel behandelingen nog altijd onzekerheid bestaat  over de klinische werkzaamheid. Een groot deel van deze geneesmiddelen (momenteel bijna een kwart van het geneesmiddelenbudget) staat onder contract.

In de toekomst zullen regeringen een grotere rol spelen bij het vaststellen van prijzen en de oriëntatie  van onderzoeksdomeinen. Dit is des te meer gerechtvaardigd omdat het onderzoek erg veel steun krijgt van de overheid. Als de farmaceutische industrie maatschappelijke steun wil blijven genieten, zou ze zich transparanter moeten tonen over de werkelijke kosten en de mechanismen voor de prijsbepaling. 

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

Tegen 2021 de beheermechanismen voor farmaceutische specialiteiten herzien om een budget in evenwicht te garanderen. Op langere termijn nieuwe financieringsmodellen voor medische innovaties ontwikkelen.

  Welke acties zijn prioritair?
  • Transversaal overleg op poten zetten (tussen industrie, artsen, verzekeringsinstellingen, apothekers, ...) met als doel  op langere termijn nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen en om de toegang tot innoverende behandelingen veilig te stellen voor de bevolking.
  • De bestaande beheermechanismen herzien:
   • Een maximumbudget vastleggen voor bepaalde groepen van geneesmiddelen of bepaalde pathologieën rekening houdend met de vooruitzichten op nieuwe behandelingen (‘horizon scanning’)
   • Het systeem van overeenkomsten met de farmaceutische industrie bijsturen (meer transparantie in de klinische gegevens, mechanisme van een evaluatie door een onafhankelijke instantie, ...)
   • De samenwerking tussen lidstaten stimuleren (horizon scanning, registers, informatie-uitwisseling, prijsonderhandelingen, ...).
   • Een systeem voor horizon scanning opzetten om zicht te krijgen op eventuele nieuwe behandelingen én om te anticiperen op de nodige budgetten.

  Vragen over onze voorstellen? Stuur ons een mailtje!

  Lees ook