Context

Continue innovatie is de rode draad als het over implantaten en invasieve medische hulpmiddelen gaat, een sector op het kruispunt van medische en technische vernieuwing.

Besparingsmaatregelen in de sector, het BeMedTech-pact tussen de regering en de industriële sector (2016), nieuwe Europese regels (2017), … Het zijn allemaal factoren die het beleid rond implantaten en invasieve medische hulpmiddelen beïnvloeden. Factoren die een druk leggen op de ‘notified bodies’ (aangemelde keuringsinstanties), opdat hun advies zo consequent mogelijk zou zijn op vlak van kwaliteit en coherentie voor de toekenning van een CE-markering.

De kostprijs van de medische vooruitgang blijft stijgen, maar de geboekte ‘gezondheidswinst’ staat niet echt als een paal boven water. Steeds meer studies met gegevens uit het veld (‘real world data’ ) en uit analyses na de commercialisering (‘postmarketing analyses’) tonen aan dat de gunstige resultaten van de initiële klinische studies niet altijd reproduceerbaar zijn. De beslissingen tot terugbetaling, zeker voor de innoverende producten, moeten daarom zoveel mogelijk steunen op objectieve en wetenschappelijke analyses (Health Technology Assessments).

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor diepgravende wetenschappelijke én  farmaco-medisch-economische studies, vooraleer innovatieve producten terug te betalen. Studies met gegevens uit het veld en postmarketinggegevens moeten ook worden aangemoedigd voor producten die al vergoed worden.

Bovendien hebben we in ons land nood aan een betere kennis over de voorkeuren van de burgers op vlak van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. 

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

 • Informatie verstrekken aan patiënten en rekening houden met hun voorkeuren en veiligheid.
 • Zorgen voor een duurzame financiering van een sector die gekenmerkt wordt door snelle technologische vooruitgang, maar met voldoende ruimte voor toekomstige innovatie.
 • Zorgen voor een evenwicht tussen snelle markttoegang, voldoende bewezen toegevoegde waarde en veiligheid voor innovatieve producten.
  Welke acties zijn prioritair?
  • Gegevens verzamelen over de ervaringen van patiënten met nieuwe technologieën, en hun voorkeuren nagaan door middel van enquêtes. 
  • Patiënten informeren over de verschillende soorten implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, hun voor- en nadelen, de veiligheidsprocedures, mogelijke complicaties, enz. De patiënt moet een geïnformeerde keuze kunnen maken. Gezondheidsautoriteiten, ziekenfondsen en artsen kunnen een rol spelen door het publiek eenvoudige en begrijpelijke informatie te verstrekken.
  • Innovatie ondersteunen door het samenbrengen van initiatieven van universiteiten, de sector (zowel grote bedrijven als startende bedrijven) en patiënten in een gemeenschappelijk platform.
  • Stimuleren van een beleid dat gericht is op prijstransparantie.
  • Versterking van de Europese samenwerking tussen HTA-agentschappen binnen het EUnetHTA-netwerk ((European Network for Health Technology Assessment), met het oog op een verbetering van de methodes, de bevordering van de samenhang tussen de aanbevelingen en het gebruik van de ingezette middelen.
  • De samenwerking tussen ziekenhuisstructuren bevorderen en netwerken tot stand brengen om de vermenigvuldiging van het aantal referentiecentra te vermijden, want dat gaat ten koste van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.
  • Nieuwe maatregelen rond administratieve vereenvoudiging aanmoedigen dankzij de mogelijkheden van eHealth.

  Lees ook