Context

26,6% van de Belgen gaat drie jaar na elkaar geen enkele keer naar de tandarts. Er zijn grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen, voornamelijk bij de allerjongsten en bij ouderen. Ook de middengroep van 18- tot 44-jarigen doet vragen rijzen.

Ondanks het feit dat mensen met een voorkeurregeling genieten van een financieel voordeliger statuut gaan zij in het totaal, maar ook op elke leeftijd, minder naar de tandarts ( 38,95% gaat drie jaar na elkaar niet naar de tandarts)

Goede mond- en tandzorg is van essentieel belang voor basisfuncties zoals spreken en eten, en heeft een invloed op het sociaal leven. Zowel dagelijkse hygiëne als tandverzorging door professionals zijn belangrijk voor de preventie en de behandeling van mondaandoeningen.

Uit meerdere studies blijkt dat een slechte mondhygiëne een concrete impact kan hebben op bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten of ademhalingsziekten. De verschillende bevolkingsgroepen doen nog altijd op zeer uiteenlopende wijze een beroep op tandverzorging, vanwege financiële drempels of geografische en sociaaleconomische toegankelijkheid. Ook geografische verschillen (zie IMA-atlas) zijn opvallend. Stedelijke omgevingen scoren duidelijk slechter. Ook is er een verschil tussen Vlaamse en Waalse gemeenten.

Al deze elementen sporen ons ertoe aan een algemene doelstelling voor mond- en tandverzorging voor te stellen, met bijzondere aandacht voor bepaalde doelgroepen.

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

Tegen 2024 de tandzorg (op basis van de indicator geen tandartsbezoek) verbeteren met 3 procentpunt, vooral bij specifieke doelgroepen: mensen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de leeftijdsgroep van 25- tot 44-jarigen.

 

Bron 
IMA Atlas

Welke acties zijn prioritair?
  • Om de health literacy te verbeteren: op gecoördineerde manier informatie verspreiden over het belang van mond- en tandzorg.
  • Veel mensen zijn namelijk bang van de tandarts en kennen niet alle mogelijkheden voor preventie, bewaring of herstel. Of ze kennen de financieringsmogelijkheden niet en vinden de kostprijs (geconventioneerd of niet) niet transparant genoeg.
  • Specifieke sensibiliseringcampagnes dienen te gaan naar groepen met specifieke noden (voorkeurregeling, 25-44 jarigen). Hier kan een op maat communicatie worden uitgedacht bijvoorbeeld voor de 25-44 jarigen aangeven dat deze doelgroep slechter scoort, desondanks hun voorbeeldrol naar de jongeren en soms verzorgende rol naar de ouderen uit de gemeenschapEen transparante kijk geven op de kosten van de verstrekkingen bij de tandarts

Vragen over onze voorstellen? Stuur ons een mailtje!

Lees ook