Context

De uitgaven voor preventie beslaan amper 2,1 % van de totale uitgaven in de gezondheidszorg,  wat België beduidend onder het Europese gemiddelde van 3% plaatst. Al jaren is preventie de zwakke schakel in ons gezondheidssysteem. Nochtans zorgen investeringen in gezondheidspromotie en preventie voor een toename van het aantal gezonde levensjaren. Gezien hun impact op de economie en de volksgezondheid verdienen bepaalde domeinen de volle aandacht, bijvoorbeeld alcohol- en tabaksconsumptie (vooral bij jongeren), mentale gezondheid en risico op zelfdoding, gebrek aan beweging en gezonde voeding, opsporing van bepaalde kankers en blootstelling aan bepaalde milieurisico’s.

Uit heel wat enquêtes blijkt dat een meerderheid van de bevolking levenskwaliteit verkiest boven levensduur. Ze associëren deze voorkeur met het belang van preventie, die evenveel aandacht zou moeten krijgen als de curatieve sector.

Preventie is overigens te weinig gericht op de kwetsbare bevolkingsgroepen en vormt een bron van sociale ongelijkheid, die aangepakt moet worden met doelgerichte maatregelen.

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

De middelen voor preventie vanaf 2020 verhogen met 50%.

Lees ook