Context

Het geneesmiddelenbeleid moet twee doelstellingen nastreven:

 • aan de patiënten innoverende behandelingen ter beschikking stellen die hen de beste vooruitzichten voor hun gezondheid bieden
 • een rationele geneesmiddelenconsumptie verzekeren met het oog op klinische werkzaamheid, economische efficiëntie en veiligheid van de patiënten 

Er zijn bijkomende inspanningen nodig om een rationeel gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. België is een van de landen met het hoogste voorschrijfpercentage na raadpleging. Daardoor gaan in ons land meer antibiotica, antidepressiva, geneesmiddelen tegen maagzuur of cholesterolverlagende middelen over de toonbank dan in onze buurlanden.

Voorschrijfgedrag dat de klinische richtlijnen volgt en het voorschrijven van generische en goedkope geneesmiddelen stimuleert, moet aangemoedigd worden. België hinkt achterop wat betreft algemeen volume, gebruik van generische en biosimilaire geneesmiddelen, en voorschrijven op stofnaam. In 2016 bedroeg het aandeel generische geneesmiddelen 35 % van het totaal. Het percentage goedkoopste geneesmiddelen klom tot ongeveer 55 %, maar hiermee zitten we nog steeds onder het percentage in de buurlanden.

Problemen in verband met polyfarmacie en gebrek aan therapietrouw vereisen bijzondere aandacht. Meer dan een kwart van de 65-plussers neemt meer dan 5 geneesmiddelen per dag. De ‘medication review’ in overleg tussen arts en apotheker is dus uitermate belangrijk. 

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

 • Het gebruik van de goedkope geneesmiddelen (generische, originele en biosimilaire) optrekken met 10 % (2021) 
 • Het gebruik van antibiotica doen dalen conform de aanbevelingen van BAPCOC (onder meer om van 800 voorschriften/1.000 inwoners te dalen naar 600 in 2020 en 400 in 2025)
 • Het aantal patiënten dat meer dan 5 geneesmiddelen tegelijk gebruikt, doen afnemen met 10 % (2025)
 • Een ‘medication review’ uitvoeren bij 50 % van de patiënten die erg veel medicijnen gebruiken (meer dan 9) (2025).
Welke acties zijn prioritair?
 • Het voorschrijven op stofnaam verplicht maken voor nieuwe behandelingen om de aflevering van de goedkoopste geneesmiddelen mogelijk te maken.
 • Het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen stimuleren door financiële incentives en de vastlegging van voorschrijfquota.
 • Meer feedback geven aan de zorgverleners (voorschrijfvolumes, naleving van de guidelines).
 • Financiële incentives ontwerpen die goede voorschrijfgedrag stimuleren (naleving van de guidelines en quota voor goedkoopste/biosimilaire geneesmiddelen), evenals beperkende maatregelen voor outliers.
 • Toezien op de adequaatheid van voorschrijven voor patiënten in woonzorgcenta, door multidisciplinaire samenwerking aan te moedigen. 
 •  De rol van de huisapotheker versterken om het geneesmiddelengebruik te verbeteren.
  • Huisapothekers eenmaal per jaar of wanneer de toestand van de patiënt wijzigt, een gestructureerde ‘medication review’ laten uitvoeren voor patiënten die meer dan 9 geneesmiddelen nemen.
  • De kwaliteit van deze medication review garanderen dankzij een specifieke opleiding en de uittekening van een gestructureerd kader.

 

Vragen over onze voorstellen? Stuur ons een mailtje! 

 

Lees ook