“Een versnipperd beleid heeft mensenlevens gekost.” Dat is de titel van een artikel in Het Laatste Nieuws. Die zin gaat over de gezondheidszorg van vandaag en komt uit de mond van Xavier Brenez, onze directeur-generaal. Wij, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, pleiten voor een grondige evaluatie van de gevolgen van de vorige staatshervormingen om zo duidelijke doelstellingen voor ons gezondheidsbeleid vast te leggen.

“De inefficiëntie in de gezondheidszorg heeft de afgelopen weken mensenlevens gekost. Het Vlinderakkoord uit 2011, waarbij delen van de gezondheidszorg en een hoop geld van het federale naar het regionale niveau werd overgeheveld, heeft van onze zorg een soep gemaakt. In dit akkoord staat nergens een duidelijke doelstelling voor de gezondheidssector. Door belangrijke gezondheidsmateries over te dragen naar de deelstaten heeft de 6e staatshervorming het institutionele landschap van de gezondheidszorg heel wat ingewikkelder gemaakt. Concreet betekent dit voor de ziekenfondsen dat er al jaren niet meer aan gezondheidsbeleid wordt gedaan en dat de risico’s die oorspronkelijk geïdentificeerd werden, zich daadwerkelijk voltrokken hebben: onsamenhangende beleidslijnen, onzekerheid over de reikwijdte van de verantwoordelijkheden, meerdere tussenpersonen, gebrek aan samenwerking tot zelfs regelrechte concurrentie tussen de bevoegdheidsniveaus, ...  

"Eigenlijk moeten wij constant overleggen met alle deelstaten en het federale niveau. Ons institutionele landschap werpt hindernissen op voor een samenhangend, efficiënt en geïntegreerd gezondheidsbeleid. En als de coalities federaal en regionaal verschillen, wordt de zaak nog complexer. Daarom pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een grondige evaluatie van de gevolgen van de vorige staatshervormingen. Voor ons is het belangrijk dat de zorg rond de patiënt wordt georganiseerd. En om dat goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we bepalen welke doelstellingen we willen bereiken met ons gezondheidsbeleid. Vervolgens moeten we vastleggen hoe we dat gaan doen. Op die manier kunnen we de versnippering van de bevoegdheden van de belangrijkste domeinen beter beheren en overlegstructuren uitwerken die de vele uitdagingen wel aankunnen.”

Xavier Brenez