Doelstellingen om alle betrokken actoren te mobiliseren

Gezondheidsdoelstellingen zijn niet nieuw. In 1981 heeft de WGO voor het eerst ambitieuze doelstellingen geformuleerd. In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het "Programma voor duurzame ontwikkeling tot 2030" aangenomen.  In België werd dit programma vertaald in een Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, die jaarlijks wordt opgevolgd door het Federaal Planbureau. Ons land is dus niet helemaal verstoken van gezondheidsdoelstellingen Bepaalde algemene en specifieke doelstellingen zijn gedefinieerd op federaal niveau en in Vlaanderen. Ook Brussel en Wallonië hebben initiatieven ondernomen om preventie en gezondheid te bevorderen. 

Om in de toekomst een samenhangend en gecoördineerd gezondheidsbeleid te waarborgen, is het volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen evenwel van essentieel belang om een algemeen kader met nationale gezondheidsdoelstellingen op te zetten. De versnippering van bevoegdheden en besluitvormingsprocessen maakt dit des te noodzakelijker. De gezondheidsprioriteiten moeten klaar en duidelijk vastgelegd worden en er moet helder over gecommuniceerd worden. Deze doelstellingen moeten ‘aanstekelijk’ werken en ze moeten de actoren echt zin geven om actief deel te nemen.

Daarnaast maken gezondheidsdoelstellingen het gezondheidsbeleid tastbaar en concreet voor de burgers, zodat alle actoren - zowel in de sector als in de politieke wereld - aangespoord worden hun verantwoordelijkheid op te nemen en rekenschap af te leggen over hun respectieve bijdragen. 

Qua gezondheidsdoelstellingen, pleiten wij dus voor een progressieve en gerichte aanpak. De eerste stap is het structureren van bestaande initiatieven. Op dat vlak vormen het werk van het KCE over de ‘Performantie van het Belgische systeem’ en de opvolging door het Federaal Planbureau van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling een stevige basis om indicatoren te identificeren en op te volgen.

Bronnen

Lees ook

Voorgestelde publicaties