19/01/2018
11.11.11. vraagt de federale regering om meer te investeren in ontwikkelingshulp. Een oproep die maar liefst 123 prominente Belgen steunen. Ook de Onafhankelijke Ziekenfondsen ondertekenden deze brief.

Tijd om ontwikkelingssamenwerking te herwaarderen

Sinds 2010 snoeit de Belgische federale regering in het budget voor ontwikkelingshulp. In een brief aan onze politici vraagt 11.11.11 om een einde te maken aan die jarenlange besparingen en 0,7% van het bruto nationaal inkomen vrij te maken voor ontwikkelingshulp. Die belofte zou slechts 0,7 euro per dag per inwoner kosten. Bovendien is ontwikkelingshulp een investering die loont. De heropbouw van fragiele staten, financiering om de klimaatopwarming tegen te gaan, uitroeiing van pandemieën, …: ontwikkelingshulp is een uniek instrument om risicovolle situaties het hoofd te bieden.

Engagement in West-Afrika

De Onafhankelijke Ziekenfondsen moesten niet lang nadenken om deze brief te ondertekenen. Al meer dan 10 jaar werken we mee aan het creëren van een ziekenfondsstructuur in Benin. Door financiële middelen ter beschikking te stellen, maar ook door onze expertise ten dienste te stellen van de  Afrikaanse ziekenfondsen.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van 11.11.11!

Lees ook

Lees ook: