11/12/2017
Huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen zullen pas vanaf 1 juni 2018 verplicht zijn om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift af te leveren. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit systeem vanaf 1 januari 2018 verplicht te maken, maar dat is dus uitgesteld. Bovendien blijven papieren voorschriften in enkele gevallen wel nog mogelijk.

Van 1 januari naar 1 juni 2018

De verplichting voor het elektronische geneesmiddelenvoorschrift moest van kracht worden op 1 januari 2018, maar dat is nu uitgesteld naar 1 juni 2018. De invoering van dit nieuwe systeem heeft namelijk heel wat voeten in de aarde. De betrokken zorgverleners vroegen aan het RIZIV om een groter gebruiksgemak en daarom komt er een nieuwe versie van de PARIS-toepassing vóór 1 juni 2018. Daarbij zal het niet langer nodig zijn dat de zorgverleners een eHealth-certificaat op hun laptop of pc installeren.

Uitzonderingen

Bovendien zijn er ook enkele uitzonderingen. Zo is het elektronische geneesmiddelenvoorschrift niet verplicht bij een huisbezoek of een bezoek in een instelling. In die gevallen blijven papieren voorschriften mogelijk. Als de zorgverlener op 1 juni 2018 de leeftijd van 62 jaar bereikt heeft, is hij of zij ook niet verplicht om dit systeem te gebruiken.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van het RIZIV!