Wat is e-Health ?

Dit is een bijzonder brede term voor de digitale ondersteuning van medische en gezondheidszorgen. Onder eHealth vallen robotten die gebruikt worden in de gezondheidszorg of de medische beeldvorming, maar ook het elektronisch patiëntendossier, het elektronische attest en zelfs de vele applicaties (beter bekend als m-Health) behoren tot e-Health.

Waarom e-Health?

e-Health is nodig om de evoluties in de gezondheidszorg aan te pakken. De vergrijzing maakt de nood aan medische zorgen steeds groter. Met behulp van e-Health-toepassingen kunnen we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Denk maar aan mobiele applicaties die op afstand gebruikt kunnen worden. Zo kunnen zorgverleners hun patiënten opvolgen, zonder eventuele nutteloze verplaatsingen. Maar e-Health kan niet werken als er geen steun komt van de beleidsmakers en overheden. Een wettelijk kader is noodzakelijk om e-Health in onze maatschappij te laten werken.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen en e-Health

Wij geloven in administratieve vereenvoudiging en e-Health is daar een belangrijke stap in. Als ziekenfonds willen we hier een voortrekkersrol in spelen door actief mee te werken aan nieuwe en bestaande e-Health-projecten. Zo hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen geholpen met de ontwikkeling van het e-Recipe en e-Attest.

We vinden het ook belangrijk dat e-Health en m-Health een prominente plaats krijgen in de beleidslijnen. In onze zes prioritaire hervormingen vragen we aan de regering om een planning met deadlines vast te leggen voor elke elektronische ontwikkeling in de gezondheidszorg. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat hierover voldoende en duidelijk wordt gecommuniceerd, zodat zowel zorgverleners als patiënten volledig weten wat de voordelen van e-Health zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan Health Literacy.

Meer weten over onze eHealth-initiatieven: