Een toenemend aantal chronisch zieken, een stijgend medicatiegebruik door de vergrijzing, patient empowerment… Ons zorglandschap is in volle (r)evolutie. We moeten dan ook nadenken over de organisatie van ons zorgsysteem en over de rol van de verschillende zorgverleners. Neem nu de apotheker. Vroeger was zijn rol duidelijk afgebakend: hij bereidde de medicatie die de arts voorschreef correct en leverde de geneesmiddelen veilig af aan de patiënt. Door socio-economische en technologische veranderingen evolueerde de missie van de apotheker echter meer naar

de begeleiding en opvolging van de patiënt. Maar zijn alle apothekers klaar om deze uitdagingen aan te gaan?

Een recente enquête van het magazine De Apotheker over dit onderwerp leverde verhelderende resultaten op: van alle mogelijke evoluties van het beroep, kreeg de rol van gezondheidscoach de meeste stemmen. 6 op de 10 apothekers gaven een maximale score aan deze missie. De tijd die de apothekers willen besteden aan deze coaching is… 30%. Niet verwaarloosbaar voor een beroep dat zich niet langer vereenzelvigt met de rol van ‘pillenverdeler’!

Het beroep van apotheker bevindt zich dus op een kantelpunt. Als geneesmiddelenexperten zijn zij het best geplaatst om de patiënt te begeleiden. In de praktijk loopt alles echter nog niet van een leien dakje en tussen verwachtingen en realiteit gaapt soms nog een brede kloof. De apothekers moeten nu hun toekomst in eigen handen nemen en hun rol als zorgverlener in de eerste lijn verder uitbouwen. Zo raken ze niet achterop en verliezen ze hun positie niet aan anderen. Het zal er ook op aankomen om met cijfers aan te tonen dat de investeringen in deze missies de verwachte resultaten opleveren op vlak van therapietrouw en efficiëntie. Vanzelfsprekend is deze evolutie niet eenvoudig. Het gaat om een mentaliteitswijziging die tijd zal vragen en een grote individuele en collectieve inspanning vergt op vlak van manier van werken, opbouwen van vaardigheden, organisatorische en functionele aanpassingen, …

De evolutie naar de nieuwe rol van de apotheker zal ongetwijfeld niet altijd over rozen lopen en sommigen zullen zich wellicht sneller aanpassen dan anderen. Maar op langere termijn bereiken we zo ons belangrijkste doel: een beter begeleide patiënt in goede gezondheid.

 

Xavier Brenez Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Edito van magazine Health Forum van maart 2017