07/06/2017

De Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Coopération zijn er rotsvast van overtuigd dat de Afrikaanse mutualiteit een mooie toekomst kan hebben. Niet enkel omdat de mutualiteit de toegang tot betaalbare zorg kan garanderen, maar ook omdat de mutualiteit aan de burgers een opportuniteit geeft om op democratische wijze mee te bouwen aan deze sociale bescherming. Om de mutualistische beweging al zijn kansen te geven, bundelen verschillende Belgische actoren, waaronder de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Cooperation, hun krachten in het Programma MASMUT. Met de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking steunt het Programma MASMUT de mutualistische beweging in verschillende Afrikaanse landen. Het analyseren van de werking en de uitdagingen van de Afrikaanse mutualiteit is één van de doelstellingen van het Programma MASMUT. Want de uitdagingen zijn nog groot voor de vele mutualiteiten, zoals deze vandaag bestaan in Benin en Togo. Met deze studie willen we een bijdrage leveren voor het verder professionaliseren van de Afrikaanse mutualiteiten.

Deze analyse behandelt twee domeinen:

  • De gegevens van de mutualiteit: over welke gegevens beschikken de mutualiteiten vandaag? Wat zeggen deze gegevens over het profiel van de leden, en wat moeten de ziekenfondsen doen om tot een meer efficiënt gegevensbeheer te komen?
  • De redenen van de leden om al dan niet aangesloten te blijven bij de mutualiteit: waarom haken leden af, en welke maatregelen kunnen de mutualiteiten nemen in hun communicatie en dekking om dit tegen te gaan?

Wij danken alle personen in het Noorden en het Zuiden die aan deze studie hebben meegewerkt. Dankzij hun inzet kon deze studie gerealiseerd worden. We hopen dat de inzichten en aanbevelingen in deze studie een meerwaarde betekenen voor de werkzaamheden van onze mutualistische partners in Afrika. Ze kunnen in de toekomst op de blijvende steun rekenen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Coopération.