3 vragen aan Xavier Brenez

Wat is uw eerste prioriteit in Brussel?

De vereenvoudiging van het institutionele kluwen is cruciaal. De Brusselse instellingen zijn te complex. In Brussel is ‘Gezondheid en sociale zaken’ een bevoegdheid van de Gemeenschap die versnipperd is over vijf verschillende ministers. De bevoegde autoriteiten moeten beter samenwerken om aan alle Brusselaars een coherent en uniek gezondheidsbeleid én een sterke langetermijnvisie te kunnen bieden. Die uniformiteit moet ook tot uiting komen in één coherent Gezondheidsplan en niet in een veelvoud aan afzonderlijke plannen. Idealiter komt er een geïntegreerd plan rond gezondheid en sociale zaken, met een goede samenwerking tussen de deelstaten. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn blij dat dit geïntegreerde plan een politieke wil blijkt te zijn, want het staat in het akkoord van de Brusselse regering. We hopen natuurlijk dat het plan zal worden vertaald in concrete acties op vlak van gezondheid en sociale zaken, zoals de strijd tegen psychische ziektes, de preventie van besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten en de bevordering van een gezonde levensstijl.

Hoe kunnen we de inwoners beschermen tegen stedelijke vervuiling?

De cijfers zijn dermate verontrustend dat we de Brusselse regering oproepen om dringend actie te ondernemen. In België is Brussel de minst gezonde plaats om te leven, te wonen en te werken: de luchtvervuiling overschrijdt er de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) met 80 %. Het is bekend dat luchtverontreiniging kan leiden tot hart- en vaatziekten, longziekten en longkanker, verantwoordelijk voor een groot aantal sterfgevallen onder volwassenen. Het is ook bekend dat blootstelling aan fijne stofdeeltjes de levensverwachting met 9 maanden vermindert. Hoewel de bevoegdheden versnipperd zijn over meerdere niveaus, kan en moet Brussel wel degelijk zelf iets ondernemen. We kunnen inspiratie zoeken bij de acties in de andere deelstaten, bv. door op te treden tegen passief roken (volwassenen verbieden om nog te roken in hun auto in de aanwezigheid van minderjarigen) of door het bestraffen van bestuurders die de motor van hun stilstaand voertuig laten draaien.  

Wat zijn uw aanbevelingen om de eerste lijn te versterken? 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen beklemtonen dat het noodzakelijk is om een duurzame band tot stand te brengen tussen de huisarts en zijn patiënt. Het is zorgwekkend dat meer dan 1 op de 3 Brusselaars geen vaste huisarts heeft en dat 1 op de 4 in de laatste 5 jaar geen huisarts heeft geraadpleegd. Het Globaal Medisch Dossier (GMD) is een essentieel instrument om die band te versterken. Verdere inspanningen om de Brusselaars te overtuigen van het nut van een GMD zijn prioritair. Zeker bij chronisch zieken kan dit hulpmiddel dienen om aan digitale medische monitoring te doen. In dezelfde geest verdient ook het Brussels Gezondheidsnetwerk aanmoediging. Een andere belangrijke krijtlijn in de hoofdstad is dat we moeten voorkomen dat de mensen voor niet-dringende problemen naar de spoeddienst snellen. We moeten hen stimuleren om eerst naar de huisarts te stappen.

Lees ook